เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร

รหัสวัด
2730103001

ชื่อวัด
วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร

วันตั้งวัด
ปี 2324

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2327

ที่อยู่
ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เลขที่
78

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
เพชรเกษม

แขวง / ตำบล
พระประโทน

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
120 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา

โทรศัพท์
034-242-440

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

จำนวนเข้าดู : 1515

ปรับปรุงล่าสุด : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 15:37:52

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:55:16

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดพระประโทณเจดีย์สันนิษฐานว่าการสร้างครั้งแรกสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี
ห่างจากที่ตั้งวัดปัจจุบันไปทางทิศเหนือขององค์พระประโทณเจดีย์ประมาณ 1,200 เมตร
            วัดพระประโทณเจดีย์ปัจจุบันสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2324 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือขององค์พระประโทณเจดีย์ประมาณ 20 เมตร  สันนิษฐานว่าย้ายมาจากที่เดิมเมื่อ 200 ปีเศษ เพราะ
มีกุฏิโบราณหลังหนึ่งจารึกตัวหนังสือและตัวเลขด้วยปูนบอกว่าซ่อมเมื่อ พ.ศ. 2456  จากหลักฐานดังกล่าว
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2366 - 2370  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า
วัดพระประโทณเจดีย์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2324  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2327
            วัดพระประโทณเจดีย์ ในปัจจุบันเป็นวัดที่มีลักษณะเฉพาะที่สำคัญ 6 ด้าน คือ
             1. เป็นวัดที่มีความสวยงาม
             2. เป็นวัดที่มีการวางผังอย่างดีเยี่ยม สิ่งปลูกสร้างภายในวัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นทรงไทยทั้งหมด
             3. เป็นวัดที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรมาโดยตลอด
             4. เป็นวัดที่ริเริ่มโครงการอาหารข้าวก้นบาตร เพื่อสงเคราะห์เด็กนักเรียน
             5. เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระประโทณเจดีย์ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยทวารวดี
             6. เป็นวัดที่ยึดการปกครองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลัก
สถานที่ราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดมีทั้งหมด 4 แห่ง
             1. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
             2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 (เดิมคือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม)
             3. โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
             4. สำนักงานเทศบาลธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา
             ปัจจุบัน  พระราชเจติยาภิบาล(จวน อิ่มเขียว)  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (240.53 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (134.65 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (190.34 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหารุ่งอรุณ อติโรจโน

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระครูอนุกูลบวรกิจ (เฉลา) สีลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระมหาณรงค์ ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระสุรินทร์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระมหาบดินทร์ อคฺคปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระมหาวสันต์ สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระสมชาย อภิปุณโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระมนตรี ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2565

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2565

เปิดดู 116 ครั้ง

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2564

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

เปิดดู 500 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด