เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร

รหัสวัด
2730103001

ชื่อวัด
วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร

วันตั้งวัด
ปี 2324

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2327

ที่อยู่
ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เลขที่
78

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
เพชรเกษม

แขวง / ตำบล
พระประโทน

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
120 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา

โทรศัพท์
034-242-440

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น

จำนวนเข้าดู : 968

ปรับปรุงล่าสุด : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 15:37:52

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:55:16

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดพระประโทณเจดีย์สันนิษฐานว่าการสร้างครั้งแรกสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี
ห่างจากที่ตั้งวัดปัจจุบันไปทางทิศเหนือขององค์พระประโทณเจดีย์ประมาณ 1,200 เมตร
            วัดพระประโทณเจดีย์ปัจจุบันสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2324 ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือขององค์พระประโทณเจดีย์ประมาณ 20 เมตร  สันนิษฐานว่าย้ายมาจากที่เดิมเมื่อ 200 ปีเศษ เพราะ
มีกุฏิโบราณหลังหนึ่งจารึกตัวหนังสือและตัวเลขด้วยปูนบอกว่าซ่อมเมื่อ พ.ศ. 2456  จากหลักฐานดังกล่าว
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2366 - 2370  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า
วัดพระประโทณเจดีย์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2324  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2327
            วัดพระประโทณเจดีย์ ในปัจจุบันเป็นวัดที่มีลักษณะเฉพาะที่สำคัญ 6 ด้าน คือ
             1. เป็นวัดที่มีความสวยงาม
             2. เป็นวัดที่มีการวางผังอย่างดีเยี่ยม สิ่งปลูกสร้างภายในวัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นทรงไทยทั้งหมด
             3. เป็นวัดที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรมาโดยตลอด
             4. เป็นวัดที่ริเริ่มโครงการอาหารข้าวก้นบาตร เพื่อสงเคราะห์เด็กนักเรียน
             5. เป็นวัดที่ประดิษฐานองค์พระประโทณเจดีย์ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยทวารวดี
             6. เป็นวัดที่ยึดการปกครองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลัก
สถานที่ราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดมีทั้งหมด 4 แห่ง
             1. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
             2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 (เดิมคือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม)
             3. โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
             4. สำนักงานเทศบาลธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา
             ปัจจุบัน  พระราชเจติยาภิบาล(จวน อิ่มเขียว)  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (240.53 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (134.65 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (190.34 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหารุ่งอรุณ อติโรจโน

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระครูอนุกูลบวรกิจ (เฉลา) สีลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระมหาณรงค์ ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระสุรินทร์ ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระมหาบดินทร์ อคฺคปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระมหาวสันต์ สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระสมชาย อภิปุณโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระมนตรี ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2565

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2564

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

เปิดดู 420 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น