เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7192 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูอนุกูลบวรกิจ (เฉลา) หอมทิพย์

ฉายา
สีลาโภ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
62 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 313

ปรับปรุงล่าสุด : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 21:17:02

ข้อมูลเมื่อ : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 14:05:45

 
 
 
 

สมณศักดิ์

พระปลัด ฐานานุกรมของ พระประโทณเจติยาภิบาล เจ้าอาวาลวัดพระประโทณเจดีย์
ได้รับ พ.ศ. 2533
พระครูอนุกูลบวรกิจ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
ได้รับ พ.ศ. 2535
พระครูอนุกูลบวรกิจ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก
ได้รับ พ.ศ. 2548

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2527
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2528
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2529

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2517
โรงเรียนธัญญบุรี อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี