เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระธนกร เศรษฐีบุตร

ฉายา
สุขิโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
23 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 51

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 11:37:13

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 14:13:47

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ นายธนกร นามสกุล เศรษฐีบุตร อยู่บ้านเลขที่่ 34/1 ม.9 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 
ได้อุปสมบทเป็น พระธนกร ฉายาสุขิโต นามสกุลเศรษฐีบุตร โดยมีพระครูโสภิตกาญจนธรรม เป็นพระอุปฌาย์ 
พระใบฎีกาสมาน สุจิตโต เป็นกรรมวาจาจารย์ และพระธรรมธรณรงค์ ปริปุณฺโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 
ที่วัดไทรทอง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
โรงเรียนบ้านไทรทอง