เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญประจำปี ฮีตเดือนสิบสอง

งานบุญประเพณีประจำปี ซึ่งจัดในช่วง วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึง วันขึ้น ๒ ค่ำ เดือนอ้าย ของทุกปี
เป็นงานบุญประเพณีซึ่งปรากฏในขนบฮีต ๑๒ เดือน ของชาวชาติพันธุ์ลาว ( งานบุญจารีต ๑๒ เดือน ) โดยในแต่ละเดือนนั้นจะมีงานบุญต่างๆเป็นประจำทุกเดือน
แต่ด้วยยุคสมัยและความเป็นอยู่นั้นได้แปรเปลี่ยนไป จึงต้องปรับเปลี่ยนและลงกำหนดการจัดงานให้เหมาะสมกับโอกาสและเวลา ซึ่งชื่อของงานมีความหมาย ดังนี้
งานบุญพระเข้าศีล   หมายถึง   พระสงฆ์เข้าประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมเคร่งครัด เพื่อชำระศีลของตน เรียกว่าเข้ากรรมหรืออยู่ปริวาสกรรม

กินข้าวปุ้น                หมายถึง   การที่ชาวบ้านจากคุ้มต่างๆ ได้ทำขนมจีน(ข้าวปุ้น) พร้อมน้ำยา และอาหารต่างๆ มาจัดซุ้มเลี้ยงให้ผู้มาร่วมงานได้รับประทานฟรี โดยจะอวด                                                   ฝีมือกันอย่างเต็มที่

เอาบุญผะเหวด        หมายถึง   การช่วยกันจัดงานบุญเทศมหาชาติ "ผะเหวด" เป็นภาษาลาว ซึ่งภาษาไทยเรียกพระเวสสันดรนั่นเอง โดยจัดตามธรรมเนียมชาวลาว มีการ                                                   จัดขบวนสมมติเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองอย่างครึกครึ้ม หนึ่งเดียวในสุพรรณบุรีมีการเทศน์เรื่องพระมาลัย เรียกว่า มาลัยหมื่น(โปรดนรก) ,                                                   มาลัยแสน(โปรดสวรรค์) , เทศน์พระบาลีฎีกา เวสสันดร หนึ่งพันพระคาถา , และเทศน์แหล่ประยุกต์สำเนียงลาว เรียกว่า ลำผะเหวด

เทศกาลทะเลทุง      หมายถึง   การที่ชาวบ้านทำธงใยแมงมุม คำว่า “ทุง” ในที่นี้ก็คือ “ธง” ในภาษาไทย โดยนำด้ายสีต่างๆมาพันเรียงกับซี่ไม้ไผ่เป็นแผงแผ่นๆ แล้วนำมา                                                   ร้อยต่อกันเป็นผืนบ้าง เป็นพวงแบบโมบายบ้าง แล้วนำไปปักหลักแขวนไว้ที่มณฑลพิธีเทศน์มหาชาติและทั่วบริเวณวัด เพื่อเป็นพุทธบูชา ดู                                                 สวยงามตระการตาเต็มไปหมดเหมือนดังน้ำในทะเล ซึ่งจะเป็นการฝึกความอดทนและฝึกสมาธิของผู้ที่ทำทุงนั้นไปในตัวด้วย
  
               งานเทสกาลนี้ ได้ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ชาวบ้านซึ่งมีชาติพันธุ์เดิมจากหลวงพระบางและเวียงจัน ส.ป.ป.ลาว ซึ่งได้เข้ามาพำนักอาศัยที่ท้องถิ่นสุพรรณบุรีตั้งแต่ต้นกรุงธนบุรีนั้น โดยมีการฟื้นฟูสืบทอดรักษา โดยพระครูภาวนาโพธิวงศ์ พร้อมด้วยหน่วยงานการบริการและปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งองค์การต่างๆ พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียง ได้ร่วมกันฟื้นฟูและจัดให้เป็นงานบุญประเพณีประจำปีขึ้น และถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้
 
               ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และจัดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และมีพี่น้องชาติพันธุ์ต่างงๆ เช่น ลาวเวียง ลาวโซ่ง ลาวพวน แกว เป็นต้น มาร่วมกิจกรรมกันอย่างหลากหลายชาติพันธ์ เป็นที่น่าสนใจและศึกษาด้านอุบายวิธีที่จะชักจูงจิตใจของคนในท้องถิ่น ให้มีความสมัครสามานสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ได้เป็นอย่างดี โดยใช้วัฒนธรรมประเพณีเป้นเครื่องมือดังกล่าวมา

วันที่จัดงาน : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โดย : วัดโพธิ์ทองเจริญ

ที่อยู่ : ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 113

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 02:39:02

ข้อมูลเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 01:41:56

 
 
 
 

เทศกาลงานบุญประเพณี 10 อันดับ

ประเพณีสารทลาว

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู : 5667

งานปริวาสกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู : 2595

ปฏิบัติธรรมในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

เปิดดู : 2285

งานประเพณีทำบุญอัฐิรวมญาติ ประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2565

เปิดดู : 1988

งานประเพณีทิ้งกระจาดให้ทาน

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู : 1519

กำหนดการงานวัดท่าขนุน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2566

เปิดดู : 1355

เทศกาลงานประจำปี 2567

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2566

เปิดดู : 1149

ยกช่อฟ้าอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

เปิดดู : 1086