เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทุ่งสีหลง

รหัสวัด
2730403002

ชื่อวัด
วัดทุ่งสีหลง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2466

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 21 เดือน มิถุนายน ปี 2485

ที่อยู่
วัดทุ่งสีหลง

เลขที่
76

หมู่ที่
11

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ลำเหย

เขต / อำเภอ
ดอนตูม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73150

เนื้อที่
22 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา

มือถือ
0842862982

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 817

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กันยายน พ.ศ. 2566 21:37:07

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดทุ่งสีหลง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวาเศษ 2/10 ตามหนังสือ น.ส.4 จ. เลขที่ 8991 วัดจัดประโยชน์แก่ผู้มาแสวงบุญ และเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง เพื่อเป็นที่ศึกษา วัดได้แบ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง จำนวน 6 ไร่ 2 งาน ที่ธรณีสงฆ์ของวัดโฉนดเลขที่ 347 จำนวนที่ดิน 3 งาน 23 ตารางวา วัดไม่ได้จัดประโยชน์ที่ดินโฉนดเลขที่ 349 จำนวนที่ดิน 9 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา วัดเป็นจัดประโยชน์เพื่อให้เช่าที่ดินทำการเกษตร[1]

วัดทุ่งสีหลง เดิมชื่อว่า วัดทุ่งตาสีหลง แต่เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งนากับป่าไม้ มีชายแก่คนหนึ่งชื่อตาสี ได้มาต่อนกในทุ่งจนพลบค่ำ แต่หลงทางกลับบ้านไม่ได้ ทุ่งนี้จึงได้ชื่อว่า ทุ่งตาสีหลง ต่อมาพูดสั้นลงเหลือ ทุ่งสีหลง ต่อมาได้นำชื่อนี้มาตั้งชื่อวัด วัดทุ่งสีหลงสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2460 มีพระอธิการ (ติ่ง) เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ได้เริ่มพัฒนาวัดขึ้นมา ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2466 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2485[2] ปัจจุบันพระครูปฐมปัญญาภรณ์ (ปัญญา ป.ธ.6) เป็นเจ้าอาวาส

รายนามเจ้าอาวาส

  • พระอธิการติ่ง พ.ศ. 2460
  • พระอธิการทองดี
  • พระอธิการน้อย
  • พระอธิการคำศรี ชุติปญฺโญ พ.ศ. 2500–2507
  • พระเคี้ยง กิตฺติสาโร พ.ศ. 2508–2509 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทุ่งสีหลง
  • พระครูวิจิตรคุณากร (ปลั่ง สนฺตจิตฺโต) พ.ศ. 2510–2550
  • พระครูวิมลญาณวัฒน์ (เสมียน ญาณธโร) พ.ศ. 2550 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทุ่งสีหลง
  • พระครูปฐมปัญญาภรณ์ (ปัญญา ป.ธ.6) พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระบุญยวัฒน์ ปุญฺญวโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-06-2566

พระครูปฐมปัญญาภรณ์ ปริญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระสวัสดิ์ นนฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระปลัดธวัชชัย เทวธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2565

พระมิตร ภูริญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2565

พระปรีชา จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2565

พระศักดิ์สิทธิ์ สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2565

พระพิรุณ อุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระศุภศิลป์ ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2565

อดิศร มหายโส

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด