เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทุ่งสีหลง

รหัสวัด
2730403002

ชื่อวัด
วัดทุ่งสีหลง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดทุ่งสีหลง

เลขที่
76

หมู่ที่
11

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ลำเหย

เขต / อำเภอ
ดอนตูม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73150

เนื้อที่
22 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา

มือถือ
0842862982

จำนวนเข้าดู : 414

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม พ.ศ. 2565 20:06:08

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดทุ่งสีหลง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวาเศษ 2/10 ตามหนังสือ น.ส.4 จ. เลขที่ 8991 วัดจัดประโยชน์แก่ผู้มาแสวงบุญ และเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง เพื่อเป็นที่ศึกษา วัดได้แบ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดทุ่งสีหลง จำนวน 6 ไร่ 2 งาน ที่ธรณีสงฆ์ของวัดโฉนดเลขที่ 347 จำนวนที่ดิน 3 งาน 23 ตารางวา วัดไม่ได้จัดประโยชน์ที่ดินโฉนดเลขที่ 347 จำนวนที่ดิน 9 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา วัดเป็นจัดประโยชน์เพื่อให้เช่าที่ดินทำการเกษตร[1]

วัดทุ่งสีหลง เดิมชื่อว่า วัดทุ่งตาสีหลง แต่เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งนากับป่าไม้ มีชายแก่คนหนึ่งชื่อตาสี ได้มาต่อนกในทุ่งจนพลบค่ำ แต่หลงทางกลับบ้านไม่ได้ ทุ่งนี้จึงได้ชื่อว่า ทุ่งตาสีหลง ต่อมาพูดสั้นลงเหลือ ทุ่งสีหลง ต่อมาได้นำชื่อนี้มาตั้งชื่อวัด วัดทุ่งสีหลงสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2460 มีพระอธิการ (ติ่ง) เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ได้เริ่มพัฒนาวัดขึ้นมา ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2466 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2485[2] ปัจจุบันพระครูปฐมปัญญาภรณ์ (ปัญญา ป.ธ.6) เป็นเจ้าอาวาส

รายนามเจ้าอาวาส

  • พระอธิการติ่ง พ.ศ. 2460
  • พระอธิการทองดี
  • พระอธิการน้อย
  • พระอธิการคำศรี ชุติปญฺโญ พ.ศ. 2500–2507
  • พระเคี้ยง กิตฺติสาโร พ.ศ. 2508–2509 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทุ่งสีหลง
  • พระครูวิจิตรคุณากร (ปลั่ง สนฺตจิตฺโต) พ.ศ. 2510–2550
  • พระครูวิมลญาณวัฒน์ (เสมียน ญาณธโร) พ.ศ. 2550 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทุ่งสีหลง
  • พระครูปฐมปัญญาภรณ์ (ปัญญา ป.ธ.6) พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปฐมปัญญาภรณ์ ปริญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระปลัดธวัชชัย เทวธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2565

พระมิตร ภูริญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2565

พระปรีชา จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2565

พระศักดิ์สิทธิ์ สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2565

พระพิรุณ อุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระศุภศิลป์ ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-11-2565

อดิศร มหายโส

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น