เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระศักดิ์สิทธิ์ หอมชื่น

ฉายา
สุภทฺโท

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
62 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 28

ปรับปรุงล่าสุด : 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 21:52:11

ข้อมูลเมื่อ : 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 21:36:25

 
 
 
 

ประวัติ

 
ประวัติ พระศักดิ์สิทธิ์ สุภทฺโท หอมชื่น
 
ชื่อ
พระศักดิ์สิทธิ์    ฉายา สุภทฺโท    นามสกุล หอมชื่น    อายุ ๖๑ ปี  ๖  เดือน ๒ วัน     พรรษา ๖ 
วัดทุ่งสีหลง    ตำบลลำเหย    อำเภอดอนตูม   จังหวัดนครปฐม    รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๕๐
สถานะเดิม
ชื่อ นาย  ศักดิ์สิทธิ์    นามสกุล หอมชื่น    ชื่อเล่น ศักดิ์สิทธิ์                                                   
เกิดวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓      ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด                                 
ณ หมู่บ้านท่าโปร่ง    บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๔      ตำบลวังด้ง   อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๙๐  เลขประจำตัวประชาชน 
เบอร์โทร       ๐๙ ๒๕๖๕ ๑๔๗
บิดา นาย บุญมี     นามสกุล  หอมชื่น     มารดา นางประเจียด   นามสกุล หอมชื่น

การศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๕   นักธรรมตรี ๒๕๖๔
บรรพชา
เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๗   กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙   ปี  วอก  ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
ณ. วัดลุ่มสุ่ม ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค    จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๕๐
พระครูกาญจนวุฒิกร   วัดลุ่มสุ่ม   ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค    จังหวัดกาญจนบุรี   พระอุปัชฌาย์
อุปสมบท
เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙    ปี  วอก   ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีวอก
ณ. วัดลุ่มสุ่ม  ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๕๐
โดยมี    
พระครูกาญจนวุฒิกร   วัดลุ่มสุ่ม  ตำบลลุ่มสุ่ม   อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี   พระอุปัชฌาย์
พระครูกาญจนมงคล   วัดไทรโยคมณีกาญจน์   ตำบลลุ่มสุ่ม  อำเภอไทรโยค        จังหวัดกาญจนบุรี     พระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการสุนา เตชพโล วัดเครือมิตรสันติธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม   อำเภอไทรโยค       จังหวัดกาญจนบุรี      พระอนุสาวนาจารย์
ประชุมสงฆ์          ๑๓      รูป                                   สำเร็จเวลา ๑๔.๕๑     น.
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2564