เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพันตำลึง

รหัสวัด
02720110004

ชื่อวัด
วัดพันตำลึง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2452

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2482

ที่อยู่
-

เลขที่
220

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนกำยาน

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน 2 ตารางวา

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
086 773 4111, 092 346 2803

อีเมล์
watphantamluang@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1722

ปรับปรุงล่าสุด : 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 09:34:48

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 11:31:55

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดพันตำลึง� ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๐ บ้านพันตำลึง หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี� จังหวัดสุพรรณบุรี� สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย� ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๐๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๙๑๐ อาณาเขตทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดคลองชลประทาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย� อุโบสถกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓� เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร� สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นอาคารไม้� หอสวดมนต์ กว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐� กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
วัดพันตำลึง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ ตามตำนานกล่าวว่า สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พม่าได้ยกกองทัพผ่านมาบริเวณตั้งวัด เมื่อได้ชัยชนะ ได้ทรัพย์สมบัติเป็นจำนวนมาก จึงเตรียมขนกลับไปพม่า การเดินทัพของพม่าสมัยนั้นใช้ช้างม้าจำนวนมาก ช้างได้เกิดล้มป่วยตายจำนวนมากจึงไม่สามารถขนทรัพย์สมบัติทั้งหมดได้ จึงได้ทำการฝังสมบัติไว้จำนวนหนึ่ง กล่าวว่าประมาณพันตำลึง ต่อมาบริเวณนั้นจึงถูกขนานนามว่าหมู่บ้านพันตำลึง ผู้ดำเนินการก่อสร้างวัดคือนายจัน นายบุญรอด ได้ชักชวนชาวบ้านพันตำลึงที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างเสนาสนะ และตั้งชื่อว่า “วัดพันตำลึง” ไม่ปรากฏนามผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด วัดพันตำลึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.๒๔๘๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระปี่ พ.ศ.๒๔๕๒-๒๔๕๖
รูปที่ ๒ พระเปรย พ.ศ.๒๔๕๗-๒๔๖๕��
รูปที่ ๓ พระเจริญ พ.ศ.๒๔๖๖-๒๔๗๓
รูปที่ ๔ พระแดง ปุณฺณสิริ พ.ศ.๒๔๗๔- ๒๕๐๐
รูปที่ ๕ พระครูสุพลวุฒิกร พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๔๘
รูปที่ ๖� พระครูวิสิฐวุฒิกร พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๗
รูปที่ ๗ พระอธิการสมควร โชติวณฺโณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการสมควร โชติวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระมหาเฉลิม ปฎิภาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-08-2566

พระจรูญ ครุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2566

เปิดดู 52 ครั้ง

สงกรานต์2566

ข้อมูลเมื่อ : 10-04-2566

เปิดดู 57 ครั้ง

เทศน์มหาชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2566

เปิดดู 192 ครั้ง

สวดมนต์ทุกวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 113 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศกาลออกพรรษา-...

วันที่จัดงาน : 29-10-2566

เปิดดู 80 ครั้ง

สลากภัตสารทลาว ...

วันที่จัดงาน : 29-09-2566

เปิดดู 198 ครั้ง

เทศน์มหาชาติ

วันที่จัดงาน : 06-03-2566

เปิดดู 52 ครั้ง

วันมาฆบูชา

วันที่จัดงาน : 06-03-2566

เปิดดู 59 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2564

เปิดดู 157 ครั้ง

ศาลหลวงพ่อทอง

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2564

เปิดดู 136 ครั้ง

รอยพระพุทธบาท

ข้อมูลเมื่อ : 06-11-2564

เปิดดู 90 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ปริศนาธรรมจากตา...

ข้อมูลเมื่อ 08-03-2565

เปิดดู 158 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 44 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 268 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 49 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ป้องกันโควิด 19

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 56 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดพันตำลึง

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

วัดพันตำลึง ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาส พระอธิการสมควร โชติวณฺโณ
โทร. 0923462803

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 747 0 37465 5
ชื่อบัญชี วัดพันตำลึง

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดพันตำลึง