เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดธัญญวารี

รหัสวัด
02720603004

ชื่อวัด
วัดธัญญวารี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านหนองนา

เลขที่
27

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ไร่รถ

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72170

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 1734

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 12:50:49

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 09:48:53

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 วัดธัญญวารี (วัดหนองนา) ที่ตั้งเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๓งาน ๑๕ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
-พระอุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
-ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
-หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
-กุฎิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 
-ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐
-ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างด้วยไม้
ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถและคำภีร์ใบลาน
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ นายทิพย์ แจ่มแจ้ง และนายดี เกษปลั่ง ขอบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด จากนายส่าน นางโล่ นายเชื่อม นางแขกและนายแจ่ม นางเชื้อ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว ยินดีมอบถวายที่ดินให้เพื่อสร้างวัด และได้ดำเนินการสร้างวัดโดยติดต่อทางหน่วยงานราชการ เพื่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๖ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกา และอยู่ในความดูแลอนุเคราะห์อุปถัมภ์ของกรมศาสนา มีเนื้อที่ตั้งวัด ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา ตั้งอยู่ด้านตะวันออกถนนสายสุพรรณบุรี-ดอนเจดีย์ ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๒ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร เป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพ นับถือบูชา พระครูสุวรรณวิสุทธิ์ (หลวงปู่เจริญ) อดีตเจ้าอาวาสรูปแรกวัดธัญญวารี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ชาวตำบลไร่รถ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ปัจจุบันเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของอำเภอดอนเจดีย์
การบริหารและการปกติครอง มีเจ้าอาวาส คือ
- รูปที่๑ พระครูสุวรรณวิสุทธิ์ (เจริญ ปภาโส เปรมรัตน์) ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๗๖ - ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕
- รูปที่๒ พระปริยัติคุณาภรณ์ (เฉลี่ย สิริธโร มณีวงษ์) ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
- รูปที่๓ พระครูสุวรรณปริยัตยาทร (วรเชฎฐ์ สิริวโร ศรีนวล) ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณปริยัตยาทร สิริวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระมหากิตติ กิตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

พระวิทยา มหาวิริโย

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระชนินทร์ชัย อาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระจรัล กุสลธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระสิทธิชาติ สิทฺธิชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระมะลิ สุมโน

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2566

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

เปิดดู 52 ครั้ง

งานบุรพการีวัดธัญญวารี

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

เปิดดู 42 ครั้ง

สร้างเรือนรับรองอาคันตุกะ

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

เปิดดู 95 ครั้ง

ประชุมพระสังฆาธิการ อ.ดอนเจดีย์

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู 54 ครั้ง

สวดมนต์ข้ามปี สวดนพเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 08-01-2566

เปิดดู 166 ครั้ง

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระองค์ภา

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2566

เปิดดู 138 ครั้ง

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

ข้อมูลเมื่อ : 10-08-2565

เปิดดู 39 ครั้ง

งานบุรพการีวัดธัญญวารี

ข้อมูลเมื่อ : 06-06-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียนวันมา...

วันที่จัดงาน : 06-03-2566

เปิดดู 48 ครั้ง

สืบสานประเพณีสง...

วันที่จัดงาน : 14-04-2566

เปิดดู 64 ครั้ง

ทำบุญ-เวียนเทีย...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 85 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในพระอ...

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

เปิดดู 632 ครั้ง

รูปเหมือนพระครู...

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

เปิดดู 1169 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พระดีที่น่ากราบ...

ข้อมูลเมื่อ 03-03-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

สาระธรรม

อานิสงส์การกวาดลานวัด

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 227 ครั้ง

คติธรรมประจำวัดธัญญวารี

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

เปิดดู 269 ครั้ง

สื่อมีเดีย

เราสร้างบุญ บุญ...

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดธัญญวารี

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

สนามกีฬา

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กวาดลานกวาดโรค

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด