เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหากิตติ มลคล้ำ

ฉายา
กิตฺติโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
44 ปี

E-mail
kittiko2542@gmail.com

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระปริยัตินิเทศก์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธัญญวารี
เป็นเจ้าคณะตำบลดอนเจดีย์

จำนวนเข้าดู : 206

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:47:58

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 16:48:41

 
 
 
 

ประวัติ

๑.สถานะปัจจุบัน
          ชื่อ พระมหากิตติ  ฉายา กิตฺติโก  อายุ ๔๒  พรรษา ๒๒
          วัด ธัญญวารี  ตำบล ไร่รถ  อำเภอ ดอนเจดีย์  จังหวัด สุพรรณบุรี
          รหัสไปรษณีย์ ๗๒๑๗๐  โทรศัพท์ ...........................
๒.สถานะเดิม
          ชื่อ นายกิตติ นามสกุล มลคล้ำ
          เกิดวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
          บิดา นายถนอม  มารดา นางเตือนใจ
          บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ ๑๐ ตำบลทัพหลวง  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๓.อุปสมบท
          วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
          ณ.วัดธัญญวารี  ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
          พระอุปัชฌาย์  พระครูปริยัติวราภรณ์  วัดธัญญวารี  ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
          พระกรรมวาจาจารย์  พระมหาทวี  วัดธัญญวารี  ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
          พระอนุสาวนาจารย์  พระธนภณ  วัดธัญญวารี  ตำบลไร่รถ 
 อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
๔.วิทยฐานะ
          พ.ศ.๒๕๔๔  สอบได้ น.ธ.เอก  วัดธัญญวารี  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
          พ.ศ.๒๕๖๐  สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕.งานปกติครอง
          พ.ศ.๒๕๖๒  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธัญญวารี
          พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นเจ้าคณะตำบลดอนเจดีย์

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2542
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2544
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2546
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2547
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2549
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2550
เปรียญธรรม 8 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555
เปรียญธรรม 9 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2537
ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา