เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8439 รูป
สามเณร
315 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8969 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7280 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหากิตติ มลคล้ำ

ฉายา
กิตฺติโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
44 ปี

E-mail
kittiko2542@gmail.com

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระปริยัตินิเทศก์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธัญญวารี
เป็นเจ้าคณะตำบลดอนเจดีย์

จำนวนเข้าดู : 299

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:47:58

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 16:48:41

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2542
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2544
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2546
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2547
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2549
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2550
เปรียญธรรม 8 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555
เปรียญธรรม 9 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2537
ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา