เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดอกบัว

รหัสวัด
02720401004

ชื่อวัด
วัดดอกบัว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มีนาคม ปี 2379

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน มีนาคม ปี 2538

ที่อยู่
บ้านศรีคุณ

เลขที่
94

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โคกคราม

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
13 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว

จำนวนเข้าดู : 668

ปรับปรุงล่าสุด : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 13:26:25

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 07:56:59

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดดอกบัว           ตั้งอยู่เลขที่ 94 บ้านศรีคุณ  ถนนโยธา หมู่ที่ 4 ต.โคกคราม  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  สังกัดมหานิกาย 
                           ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ 83 ตาราวา  ตั้งเมื่อ พ.ศ.2379 
                          ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  พ.ศ.2538    
เสนาสนะ            ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร   ศาลาการเปรียญ กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร  
                           กุฎีสงฆ์ จำนวน 1หลัง   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยไม้
ปูชนียวัตถุ          มีพระประธานประจำอุโบสถ และพระพุทธชินราชในวิหาร 1 องค์ 
                           มีเจดีย์ 1 องค์  ชั้นล่างสร้างเป็นห้องสมุดประจำวัด 
การบริหารและการปกครอง    มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ                                                                                          
                         1.หลวงพ่อหอม                              ตั้งแต่ พ.ศ.2408 ถึง พ.ศ.2420       
                         2.หลวงพ่อเพ็ชร                             ตั้งแต่ พ.ศ.2421 ถึง พ.ศ.2435                                           
                         3.หลวงพ่อเจ                                 ตั้งแต่ พ.ศ.2436 ถึง พ.ศ.2500      
                         4.หลวงพ่อสร้อย  ธมฺมสโร               ตั้งแต่ พ.ศ.2501 ถึง พ.ศ.2516                                   
                         5.พระอธิการวงษ์  อุตฺตสาโร            ตั้งแต่ พ.ศ.2517 ถึง พ.ศ.2530       
                         6.พระอธิการร่วมสิทธิ์  โชติปญฺโญ    ตั้งแต่ พ.ศ.2531 ถึง พ.ศ.2538           
                         7.พระอาจารย์สร้อย  ธมฺมสโร           ตั้งแต่ พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2542       
                         8.พระอธิการแสวง  ปญฺญาธโร         ตั้งแต่ พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2554      
                         9.พระใบฎีกาสุรศักดิ์  สุรเตโช          รักษาการเจ้าอาวาส  ปี พ.ศ.2555   
                        10.พระมหาคงศักดิ์  อคฺคธมฺโม         ตั้งแต่ พ.ศ.2556 ถึง ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาคงศักดิ์ อคฺคธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-03-2565

พระเล็ก ปญฺญากุสโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระสมศักดิ์ เตชวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

โครงการเจริญพระพุทธมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2567

เปิดดู 20 ครั้ง

โครงการละเลิกอบายยมุข

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2567

เปิดดู 17 ครั้ง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2567

เปิดดู 18 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อมูลเมื่อ : 15-06-2567

เปิดดู 20 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 110 ครั้ง

โครงการประชารัฐสร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียนวันมา...

วันที่จัดงาน : 11-02-2560

เปิดดู 82 ครั้ง

งานทอดผ้าป่าสาม...

วันที่จัดงาน : 16-01-2565

เปิดดู 169 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธชินราชา ...

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 190 ครั้ง

ศาลเจ้าพระศรีอา...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 379 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 193 ครั้ง

เจดีย์พระพุทธศร...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 250 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดดอกบัว สุพรร...

ข้อมูลเมื่อ 29-01-2565

เปิดดู 434 ครั้ง

คนร่วมทาง วัดดอ...

ข้อมูลเมื่อ 29-01-2565

เปิดดู 119 ครั้ง

แนะนำไหว้สักการ...

ข้อมูลเมื่อ 29-01-2565

เปิดดู 345 ครั้ง

WatDokBua วัดดอ...

ข้อมูลเมื่อ 29-01-2565

เปิดดู 356 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมเเล ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 93 ครั้ง

ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให้

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 207 ครั้ง

ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 297 ครั้ง

ถ้าพรํ่าสอนผู้อื่นฉันใด ก็ควรทำตนฉันนั้น

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 1262 ครั้ง

พุทธศาสนสุภาษิต

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 3526 ครั้ง

ต้นไม้สอนธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 142 ครั้ง

สื่อมีเดีย

กลิ่นโคลนสาบควา...

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

พระพุทธรูปปางรำ...

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 213 ครั้ง

พระพุทธรูปปางนั...

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 118 ครั้ง

พระพุทธรูปปางอุ...

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 215 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดดอกบัว

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ทรัพย์สินของวัด

เจดีย์วัดดอกบัว

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

พระราชทานวิสุงคามสีมา

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

โฉนดที่ดิน

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด