เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8303 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8809 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7147 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบึงคา

รหัสวัด
02720406005

ชื่อวัด
วัดบึงคา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 17 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
110

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สาลี

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
63 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 532

ปรับปรุงล่าสุด : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 08:09:49

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 06:59:10

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดบึงคา ตั้งอยู่เลขที่110 บ้านบึงคา หมู่ที่ 5 ตำบลสาสี อำเภอบางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 63 ไร่ 1งาน 96 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดคลองสาธารณะ  ทิศใต็และทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดตลองสาธาณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 70 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 8399
     อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยน อุโบสถ กว้าง 7.30 เมตร ยาว 20.90 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.2533 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
               -ศาลาการเปรียญ กว้าง 29.20 เมตร ยาว 19.70 เมตรเป็นอาคารไม้
               -หอสวดมนต์กว้าง 11 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2534 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
               -กุฎิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
               -ศาลาอเนกประสงค์ กว้ง 10 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2544 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
               -ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 2 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง สร้างด้วยไม้ 1 หลัง
               -ฌาปนสถาน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต
ปูชนียวัตถุ พระประธานประจำอุโบสถ พระยืนปางประทานพร 2 องค์ และพระพุทธรัตนะ หน้าตักกว้าง 30 นิ้ว 
                  พระพุทธรูปปางมารวิชัย(พระพุทธไตรราช) ทาสีสีดำ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๕๖ นิ้ว ประชาชนทั่วไปเรียก หลวงพ่อดำ 
ประวัติ     วัดบึงคา ตั้งเมื่อ พ.ศ.2478 มีนายสำเภา สาลีผลินร ได้บริจาคที่ดินใสห้สร้างวัดและได้พัฒนาวัดเรื่อยมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2519 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามดังนี้
                รูปที่ 1 พระทา ธมฺมวณฺโณ
                รูปที่ 2 พระอั๋น
                รูปที่ 3 พระมอญ
                รูปที่ 4 พระกิ่ง
                รูปที่ 5 พระอธิการทองเลื่อน เขมวํโส  พ.ศ.2534-2535
                รูปที่ 6 พระอธิการเฉลิม สาลีปุตฺโต พ.ศ.2536- 2550 
                รูปที่ 7 พระใบฎีกามาโนช สญฺญจิตฺโต พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
ด้านการศึกษา วัดบึงคามีโรงเรียนรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2536

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (329.12 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการมานะ มานิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-05-2567

พระประหยัด โชติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระเสงี่ยม ถาวรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระอนันต์ ชยานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระพยงค์ อติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 85 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สืบสานประเพณีสง...

วันที่จัดงาน : 13-04-2564

เปิดดู 57 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อดำ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

เปิดดู 189 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดบึงคา

ข้อมูลเมื่อ 11-06-2567

เปิดดู 15 ครั้ง

มารู้จักวัดบึงค...

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2565

เปิดดู 116 ครั้ง

สาระธรรม

ภาษิต สะกิดใจ

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 218 ครั้ง

สื่อมีเดีย

เชิญชมวัดบึงคา

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบึงคา

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ธรณีสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรมพาเด็กเข้าวัด

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด