เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมานะ แซ่อั้ง

ฉายา
มานิโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
50 ปี

E-mail
-

Line ID
0637868818

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบล

จำนวนเข้าดู : 100

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2566 12:55:19

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:16:39

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ  พระมานะ   ฉายา  มานิโต   อายุ ๕๐   พรรษา ๒๐
๒.สถานะเดิม  ชื่อ  นายมานะ   นามสกุล  แซ่อั้ง
    เกิดวันอาทิตย์  ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๕
    ชื่อบิดา  นายลิ่มกุ่ย   นามสกุล  แซ่อั้ง
    ชื่อมารดา   นางลักเซีัยะ   แซ่อั้ง
    ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ ๗ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓.อุปสมบท อุปสมบทเมื่อวันจันทร์  ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ ตรงกับวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
    มีพระครูสุวรรณคุณากร วัดบางยี่หน ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์
    มีพระครูสิริวุฒิรังษี วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
    มีพระครูโสภณคุณาธาร วัดสาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นพระอนุสาวนาจารย์
๔.วิทยฐานะ สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนวัดคุ้งกร่าง
                              พ.ศ. ๒๕๔๖ จบนักธรรมชั้น ตรี
                              พ.ศ. ๒๕๔๙ จบนรักธรรมชั้น โท
                              พ.ศ. ๒๕๕๑ จบนักธรรมชั้น เอก
                              พ.ศ. ๒๕๔๗ จบจูฬอภิธรรมมิกะชั้น ตรี
                              พ.ศ. ๒๕๔๘ จบจูฬอภิธรรมมิกะชั้น โท
                              พ.ศ. ๒๕๔๘ จบจูฬอภิธรรมมิกะชั้น เอก
๕.งานการศึกษา    พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
๖.งานการปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลสาลี

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2546
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2549
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551

อภิธรรมบัณฑิต

จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2547
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548