เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสุวรรณวิจิตร คุ้มสมบัติ

ฉายา
สมจิตฺโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
76 ปี

E-mail
-

Line ID
๐๘๙๐๐๐๘๔๖๒

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูสอนอภิธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดสามชุก

จำนวนเข้าดู : 486

ปรับปรุงล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:31:59

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 12:21:26

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูสุวรรณวิจิตร
ได้รับ พ.ศ. 2528
เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
ได้รับ พ.ศ. 2534
เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
ได้รับ พ.ศ. 2550

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2519

อภิธรรมบัณฑิต

จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2540
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย