เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดท่าพิกุลทอง

รหัสวัด
02720802004

ชื่อวัด
วัดท่าพิกุลทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 22 เดือน มิถุนายน ปี 2508

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม ปี 2531

ที่อยู่
วัดท่าพิกุลทอง

เลขที่
144

หมู่ที่
15

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วังลึก

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
14 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา

Line
พระครูสุภัทรศาสนวิธาน

Facebook
คลิกดู

มือถือ
081-2434483

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 639

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 13:43:34

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:50:46

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 
ประวัติวัด
          ชื่อ วัดท่าพิกุลทอง บ้านเลขที่ ๑๔๔ หมู่ที่ ๑๕ ตั้งวัดเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2508 โดยมี นายจั่น นางจ่าย ทองประเสริฐ ได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดพร้อมด้วย กำนันผัน ปาละวงษ์ กำนันตำบลวังลึก และนายแผ้ว ทองสาร์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ พร้อมด้วยชาวบ้านในท้องถิ่นมีความประสงค์จะสร้างวัดขึ้นจึงได้ร่วมกันสร้างวัดในที่ดินที่ นายจั่น นางจ่าย ทองประเสริฐ ถวายในการจัดสร้าง เดิมชาวบ้านเรียก วัดท่ามะดัน ต่อมาได้ตั้งชื่อวัดให้มีความหมายตามสัญลักษณ์ของท้องถิ่นว่า วัดท่าพิกุลทอง เพราะมีต้นพิกุลใหญ่อยู่รายล้อม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
สถานที่วัดมีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๙๘๔                                                                           
ทิศตะวันออก     ติดคลองสุพรรณ
ทิศตะวันตก       ติดจดที่ดินเอกชน
ทิศเหนือ           ติดทางสาธารณประโยชน์
ทิศใต้               ติดคลองระบายน้ำสายสุพรรณ ๓
ที่ดินของวัด โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๙๘๔ จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา วัดท่าพิกุลทอง ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีประวัติเจ้าอาวาส ชื่อเจ้าอาวาสวัดท่าพิกุลทอง เท่าที่รวบรวมได้
รูปที่ ๑ พระอธิการหยัด ปญฺญาสาโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘
รูปที่ ๒ พระอธิการว่อง สํวโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง พ.ศ.๒๕๐๘
รูปที่ ๓ พระอธิการทองสุข ญาณวโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึง พ.ศ.๒๕๑๐
รูปที่ ๔ พระอธิการทองใบ โชติทินฺโน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ถึง พ.ศ.๒๕๑๑
รูปที่ ๕ พระอธิการจำปี ติสฺสวํโส ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๑ ถึง พ.ศ.๒๕๑๓
รูปที่ ๖ พระครูอนุสุสรรรณกิจ ฐิตธมฺโม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ ถึง พ.ศ.๒๕๔๓ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลวังลึก
รูปที่ ๗ พระมหาทวีเกียรติ ฐานงฺกโร  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕
รูปที่ ๘ พระอธิการประยงค์ ปญฺญาวโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๔๖
รูปที่ ๙ พระครูสุภัทรศาสนวิธาน สุภทฺโท ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง ปัจจุบัน

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (1.18 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (1.45 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (484.32 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุภัทรศาสนวิธาน (เฮง) สุภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระทิม สุทฺธิปภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-03-2566

พระอธิคม อธิคโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เข้าร่วม โรงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สรงน้ำพระ

วันที่จัดงาน : 15-04-2566

เปิดดู 37 ครั้ง

ตั้งอัฐิรวมญาติ

วันที่จัดงาน : 14-04-2566

เปิดดู 61 ครั้ง

ทำบุญวันสงกรานต...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 31 ครั้ง

ทอดกฐินสามัคคี

วันที่จัดงาน : 22-10-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานอุโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 230 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดท่าพิกุลทอง

ข้อมูลเมื่อ 15-03-2565

เปิดดู 255 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรมเตือนใจ ให้รู้

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 185 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมะเตือนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 554 ครั้ง

ธรรมมะ สอมใจคน

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

เปิดดู 88 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด