เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาวิโรจน์ ปึงสูงเนิน

ฉายา
ญาณวิโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
57 ปี

E-mail
phramahawiroj1995@gmail.com

Line ID
0629894915

Facebook
พระมหาวิโรจน์ ปึงสูงเนิน

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นพระปริยัตินิเทศก์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 356

ปรับปรุงล่าสุด : 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09:41:44

ข้อมูลเมื่อ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:43:32

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อพระมหาดร วิโรจน์ ฉายา ญาณวีโร อายุ ๕๕พรรษา ๓๓ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก วุฒิปริญญาเอกวัดใหม่ราษฎร์นุกูล ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
สถานะเดิม ชื่อนายวิโรจน์ ปึ่งสุงเนิน เกิด วันที่๑ มีนาคม ๒๕๐๙ บิดา ชื่อนายหลี ปึ่งสูงเนิน มารดา นางนกแก้ว ปึ่งสูงเนิน บ้านเลขที่ ๑๒๔ หมู่๔ ตำบล ขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
อุปสมบท พศ ๒๕๔๐ วัดพระนารายน์มหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระกรรมวาจาจารย์พระครูวิโรจน์ ธรรมสุธี� � พระอนุสาวนาจารย์พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์ วัดพระนารายน์มหาวิหาร
วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก ปธ๓ ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนาคร์ปูร์ ประเทศอินเดีย
งานปกครอง พศ ๒๕๕๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาาวสวัดใหม่ราษฎร์นุกูล

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2525
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2529

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยนาคปูร์