เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสังฆรักษ์ สามารถ กรกฏ

ฉายา
ผลปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
50 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสบางน้ำวน

จำนวนเข้าดู : 91

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม พ.ศ. 2565 21:09:56

ข้อมูลเมื่อ : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:38:10

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ พระครูสังฆรักษ์ สามารถ  ผลปญฺโญ

 
.ชื่อ  พระครูสังฆรักษ์ สามารถ  ฉายา  ผลปญฺโญ  วิทยฐานะ  นักธรรมชั้นเอก
          วัดบางน้ำวน  ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
          ปัจจุบันเป็น เจ้าอาวาสวัดบางน้ำวน
.สถานะเดิม ชื่อ สามารถ นามสกุล  กรกฎ  เกิดวันที่ ๗  กันยายน  ๒๕๑๕
บิดา นายสมาน  มารดา  นางเลิศ  นามสกุล  กรกฏ  บ้านเลขที่ ๑  หมู่  ๒  ตำบลบางโทรัด
อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
.อุปสมบท วันที่ ๑๘  เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๓๖   ณ วัดบางน้ำวน  ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมือง
          สมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูสาครวิริยาภรณ์  วัดใหญ่บ้านบ่อ  ตำบลบ้านบ่อ  อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสาครธีรคุณ   วัดบางน้ำวน  ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระเพ็รช  เตชปญฺโญ   วัดบางน้ำวน   ตำบลบางโทรัด  อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
. วิทยฐานะ  ๑)  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนวัดบางน้ำวน
                   ๒)  สอบได้นักธรรมชั้นเอก      สำเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร
๕. ดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์
          พ.ศ. ๒๕๖๐              เป็นเจ้าอาวาสวัดบางน้ำวน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
๖. สมณศักดิ์
          พ.ศ. ๒๕๖๐             เป็นฐานานุกรม ที่ พระครูสังฆรักษ์ 
 

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก