เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระปลัดเสกสรรค์ สีสำแดง

ฉายา
ปิยคุโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
33 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดบัลลังก์
เป็นเจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ

จำนวนเข้าดู : 208

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 17:07:26

ข้อมูลเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 05:22:06

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติโดยสังเขป
พระปลัดเสกสรรค์  ปิยคุโณ
 ชื่อเดิม นายเสกสรรค์  นามสกุล  สีสำแดง   อายุ ๓๒ ปี  พรรษา ๙  
เกิดวันพฤหัสบดี แรม ๕  ค่ำเดือน ๑๑ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๓๒
บิดาชื่อนาย ประสิทธิ์   นามสกุล สีสำแดง         มารดาชื่อนาง สุณิสา. นามสกุล สีสำแดง
ที่อยู่  วัดบัลลังก์  บ้านเลขที่  ๒๓๐  หมู่ ๑  ตำบล หนองหญ้าไซ  อำเภอ หนองหญ้าไซ  จังหวัด สุพรรณบุรี
อุปสมบท
วัน อาทิตย์  ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน๓ ปี มะโรง  ตรงกับวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ ๒๕๕๖
วัด บัลลังก์  ตำบลหนองหญ้าไซ   อำเภอ หนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์   พระครูกิตติวีรานุวัตร  วัดหนองหลวง  ตำบลหนองหญ้าไซ  อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์  พระครูโสภณสุวรรณรังสี วัดบัลลังก์ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์  พระปลัดจักรกฤษ  ปภสฺสโร วัดหนองหลวง  ตำบลหนองหญ้าไซ  อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรรบุรี
วิทยะฐานะ
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ.๒๕๕๖  จบนักธรรมชั้นตรี
พ.ศ๒๕๕๗  จบนักธรรมชั้นโท
พ.ศ.๒๕๕๘  จบนักธรรมชั้นเอก
ได้รับฐานานุศักดิ์     เป็น พระปลัด  พ.ศ. ๒๕๖๐
งานการศึกษา         พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
งานการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเจ้าอาวาส
พ.ศ.๒๕๖๒  เป็นเจ้าคณะตำบล
พ.ศ.๒๕๖๓เป็นพระกรรมวาจาจารย์

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระปลัด
ได้รับ พ.ศ. 2560

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2564
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2565

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2550
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา