เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7156 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

รหัสวัด
02710506002

ชื่อวัด
วัดหนองลานราษฎร์บำรุง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 06 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 06 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
บ้านหนองลาน

เลขที่
125

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่ามะกา

เขต / อำเภอ
ท่ามะกา

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71120

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
pcha

มือถือ
0841364243

อีเมล์
banchssilijanto@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 832

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 11:32:44

ข้อมูลเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 21:36:10

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

       วัดหนองลานราษฎร์บำรุง  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลท่ามะกา  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๘.๕๐ เมตร  สร้างเมื่อปี ๒๕๑๑ อาคารการเปรีญ  กุฏิสงฆ์ สร้างด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
       วัดหนองลานราษฎร์บำรุง  ตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้เริ่มก่อสร้างวัดเมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๑๑  โดยสร้างกุฏิหลังคามุงจาก ๕ ห้อง ๑ หลังและศาลาบำเพ็ญกุศลอีกหนึ่งหลังด้วย ต่อจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาโดยเฉพาะยุคที่พระครูกาญจนสิริวุฒิ เป็นเจ้าอาวาสโด้สร้างเสนาสนะอาคารต่างๆ มากมาย สำหรับผู้ที่บริจาคที่ดินให้นร้างวัดมีดังนี้ ๑.ผู้ใหญ่ปรางค์  นพรัตน์  ๒.นางหุ่น เรื่อนทอง  นางแล่น  แป้นท้วม ๔.นายสง-นางเล็ก  คำมี  บริจาคเงินซื้อที่ดิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท ๕.นางกุล เจียมสิน    
       ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖  การบริหารการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ คือ  ๑.พระครูกาญจนสิริวุฒิ พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๔๑   ๒.พระครูอุดมกาญจโนภาส   พ.ศ.๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระครูอุดมกาญญจโนภาส จนฺทสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

บัญชา สิริจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

อริยยะ อริโย

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

สาธิต สุธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ซุ้มประตูเข้าวั...

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 1408 ครั้ง

ศาลาธรรมสังเวช

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 3455 ครั้ง

เมรุเผาศพ(ฌาปนส...

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 1434 ครั้ง

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด