เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
บัญชา ไพรวัน

ฉายา
สิริจนฺโท

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
43 ปี

E-mail
banchssilijanto@gmail.com

Line ID
pcha

Facebook
banchssilijanto@gmail.com

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 123

ปรับปรุงล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:39:43

ข้อมูลเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:01:59

 
 
 
 

ประวัติ

พระบัญชา สิริจนฺโท วิทยฐานะ น.ธ.เอก 
สถานะเดิม นายบัญชา   ไพรวัน เกิดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ บ้านเลขที่๕๖/๘ ม.๗ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
บิดาชื่อ นายเจริญ ไพรวัน มารดาชื่อ นางลำยวน ไพรวัน
อุปสมบทวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๗ น.
พระอุปัชฌาย์ พระครูจริยาภิรัต
พระกรรมวาจาจารย์ พระอธการสวัสดิ์ จนฺทสโร
พระอนุสาวนาจารย์ พระอรูณ ปภสฺสโร
ณ.วัดหนองลานราษฎร์บำรุง ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2552