เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหัวกลับ

รหัสวัด
02720714001

ชื่อวัด
วัดหัวกลับ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 07 เดือน กรกฎาคม ปี 500

ที่อยู่
หัวกลับ

เลขที่
97

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ่อสุพรรณ

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72190

เนื้อที่
24 ไร่ - งาน 20 ตารางวา

โทรศัพท์
0895029646

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 830

ปรับปรุงล่าสุด : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 09:30:18

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:42:48

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดหัวกลับ


วัดหัวกลับ�ตั้งอยู่เลขที่ 97 บ้านหัวกลับ หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2449
โดยมี หลวงพ่อทอง เป็นผู้นำสร้าง
เนื้อที่ตั้งวัด 24 ไร่ 20 ตารางวา
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
�-อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2518 กว้าง 7 เมตร ยาว 22 เมตร
�-ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2514
�-หอสวดมนต์ใหม่-หอสวดมนต์เก่า
�-ศาลาฌาปนสถาน-เมรุหลังเก่า-เมรุหลังใหม่
�-โรงครัว-ห้องคลัง
�-โรงเรียนพระปริยัติธรรม
�-ศาลาโดมเอนกประสงค์
�-กุฏิเจ้าอาวาส
�-กุฏิสงฆ์ สร้างจำนวน 6 หลัง
�-ซุ้มประตูวัด
�-แท็งน้ำ
�-หอฉัน
�-หอระฆัง
�-ป้ายวัด
�-ห้องน้ำ-ห้องสุขา
�-พื้นที่วัด(ให้เช่า)
�ปูชนียวัตถุ
�-พระประธานประจำอุโบสถ
�-พระพุทธรูปหยกสามสมัย
�-พระพุทธชินราช 3 มิติ
�-รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาส(หลวงพ่อโน้ม)สรีระบรรจุในโลงแก้ว
�-เจ้าแม่กวนอิม


� �วัดหัวกลับ�ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2516
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม� �คือ
รูปที่ 1� � � หลวงพ่อทอง
รูปที่ 2� � � หลวงพ่อเพชร
รูปที่ 3� � � หลวงพ่อต๊อด
รูปที่ 4� � � หลวงพ่อไร
รูปที่ 5� � � หลวงพ่ออุ่น
รูปที่ 6� � � พระครูสุวรรณสิริธร(หลวงพ่อโน้ม ยโสธโร)
รูปที่ 7� � � พระครูจันทธรรมรังษี(สมศักดิ์ จนฺทธมฺโม)� �เป็น พ.ศ.2543 -ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (228.42 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (187.05 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (240.99 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูจันทธรรมรังษี จนฺทธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระแฝด สญฺญโม

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระคมกริช สีลเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระธนพร กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระชลิตพงษ์ ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

สุวินัย สุทธิจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระเปลว ตปสีโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานด้านศาสนศึกษา(ประจำเดือนพฤษภาคม 2566)

ข้อมูลเมื่อ : 25-05-2566

เปิดดู 2 ครั้ง

วันวิสาขบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 17-05-2566

เปิดดู 9 ครั้ง

งานด้านสาธารณูปการ (ต่อเติมโต๊ะ)

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

เปิดดู 15 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญเทศกาลสงกร...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 5 ครั้ง

ทำบุญวันสงกรานต...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 16 ครั้ง

ตักบาตรเทโว

วันที่จัดงาน : 22-10-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 554 ครั้ง

พระประธานในศาลา...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 447 ครั้ง

พระพุทธรูปหยก 3...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

พระพุทธชินราช 3...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 490 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมสอนใจ ปล่อย...

ข้อมูลเมื่อ 05-02-2565

เปิดดู 142 ครั้ง

สาระธรรม

ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

เปิดดู 49 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ประวัติหลวงพ่อโ...

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 855 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

พระพุทธรูปหยก 3 สมัย

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565