เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

สื่อมีเดีย

ประวัติหลวงพ่อโน้ม วัดหัวกลับ

รายละเอียด
หลวงพ่อโน้ม ยโสธโร เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2473 ที่อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็นบุตรนายแม้น ม่วงแก้ว และนางตุ๋ย ม่วงแก้ว ท่านเป็นบุตร ตนที่ 5 จากพี่น้อง 7 คน ครอบครัวท่านประกอบอาชีพการเกษตรมาโดยตลอด เมื่อสมัยท่านยังเยาว์วัย ครอบครัวท่านได้ย้ายจากถิ่นเดิม
ที่ อ.ท่ามะกา มาจับจองที่ดินทำกินที่บ้านสำนักมะเฟือง ซึ่งเมื่อก่อนอยู่ใน ต.ทุ่งคอก ยังไม่ได้แยกมาอยู่ในพื้นที่ ต.บ่อสุพรรณ ดังเช่นปัจจุบัน
หลวงพ่อโน้ม ยโสธโร ในวัยเด็กชื่อเด็กชาย โน้ม ม่วงแก้ว นับได้ว่าเป็นเด็กที่เกิด และเติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สงบสุข ได้รับการ
อบรมตามแนววิถีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ทำให้เด็กชายโน้ม มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ เมื่อถึงวัยศึกษาเล่าเรียน จึงได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดทับกระดาน จนจบชั้น ป.4 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนสมัยนั้น หลังจบการศึกษา ได้ออกมาช่วยทางบ้านทำนา ทำไร่ ด้วยความขยัน
อดทน ตรากตรำทำงานหนัก หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน มาโดยตลอด
เมื่อถึงวัยหนุ่ม อายุได้ยี่สิบปีเศษ ท่านจึงได้ตัดสินใจเข้าหาทางธรรมตามพุทธประเพณี โดยเข้าอุปสมบท ในวันแรม12 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ
ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2494 ณ พัทธสีมาวัดกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีพระครูสุกิจธรรมสาร (หลวงพ่อหว่าง) เจ้าอาวาสวัดกำแพงแสน เป็นพระอุปัชฌาจารย์ พระอาจารย์สุนทร เป็นพระกรรมวาจารย์ อาจารย์โน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาเป็น "ยโสธโร"
หลังจากได้อุปสมบทเป็น "พระภิกษุโน้ม ยโสธโร" เรียบร้อยแล้ว จึงได้เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดทับกระดาน ซึ่งขณะนั้น
หลวงพ่อบวช ตุลายโก หรือท่านพระครูสุธรรมรัต เป็นเจ้าอาวาสอยู่ พระภิกษุโน้ม ยโสธโร เป็ฯพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามกฏของสงฆ์อย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งยังเป็นพระผู้มีความขยันอดทน ในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ และให้ความร่วมมือในกิจการงานของวัด อย่างเต็มกำลังความสามารถ
จนนับได้ว่าเป็นหังแรงสำคัญในการพัฒนา และสร้างความเจริญให้แก่วัดทับกระดาน อันควรแก่ยุคสมัย และด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้พระภิกษุโน้ม
เป็นที่รักและศรัทธาแก่พุทธสานิกชน ผู้พบเห็นทั่วไป อีกทั้งยังเป็นที่ไว้วางใจจาก หลวงพ่อบวช ตุลายโก ให้ดำลงตำแหน่งรองเจ้าอาวาส
วัดทับกระดาน ในปี 2497
ด้านพระปริยัติธรรม ท่าได้ศึกษาที่ สำนักเรียนวัดทับกระดาน สามารถสอบได้นักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก ในปี 2504 ในปี 2509
ท่านได้เข้าร่วมกับหน่วยพัฒนาทางจิต เพื่อศึกษาอบรมความรู้ด้านพระพุทธศาสนา เป็นพระธรรมทูต รุ่นที่ 2 มีหน้าที่เผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา แก่ประชาชน ต่อมาปี 2511 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็น พระกรรมวาจาจารย์ และในปีเดียวกันทางวัดหัวกลับ ขาดเจ้าอาวาสครองวัด แต่ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านหัวกลับ จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือ และเห็นพ้องต้องกันว่า พระภิกษุโน้ม ยโสธโร เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวกลับ จึงพากันเดินทางไปที่วัดทุ่งคอก เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะตำบล คือหลวงพ่อเปลื้อง (พระครูสุวรรณวิริยคุณ)เพื่อขอพระภิกษุโน้ม ยโสธโร มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวกลับ
พระภิกษุโน้ม ยโสธโร เดินทางมาที่วัดหัวกลับ เมื่อวันจันทร์ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2511 และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหัวกลับ ซึ่งในสมัยนั้นวัดหัวกลับเป็นเพียงสำนักสงฆ์ ไม่มีอุโบสถ มีเพียงศาลาทำบุญ 1 หลัง และกุฏิสงฆ์อีกไม่กี่หลัง มึพระภิกษุ-สามเณรจำพรรษาเพียงไม่กี่รูป ชาวบ้านหัวกลับเองมีจำนวนไม่มากนัก ส่วนมากประกอบอาชีพไร่ยาสูบ มีฐานะความเป๋นอยู่ตามอัตภาพ แต่ด้วยความที่มีอุปนิสัยใฝ่หาธรรม ประกอบกับความมุ่งหวังที่อยากจะเห็นความเจริญก้าวหน้าของวัด เมื่อมีงานวัดงานบุญครั้งใด ก็จะมีชาวบ้านมาร่วมกันทำงานอย่างแข็งขันทุกครั้งไป หลวงพ่อโน้ม ยโสธโร เข้าจำพรรษาอยู่ที่วัดหัวกลับในตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสได้เพียงพรรษาเดียว กํได้มีหนังสือตราตั้ง จากเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ท่านดำรงตำกหน่งเจ้าอาวาสวัดหัวกลับ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2511

โดย : วัดหัวกลับ

ที่อยู่ : ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 1509

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:28:59

ข้อมูลเมื่อ : 26 มกราคม พ.ศ. 2565 19:46:24

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

วันอาสาฬหบูชา

โดย วัดวังจิก

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2567

เปิดดู : 8

เผยแผ่ธรรมะให้แก่นักเรียน

โดย วัดกลางคูเวียง

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2567

เปิดดู : 24

เผยแผ่ธรรมะให้แก่นักเรียน

โดย วัดกลางคูเวียง

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2567

เปิดดู : 17