เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพุทธบริษัท

รหัสวัด
02710701012

ชื่อวัด
วัดพุทธบริษัท

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2484

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดพุทธบริษัท

เลขที่
51/1

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ท่าขนุน

เขต / อำเภอ
ทองผาภูมิ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71180

เนื้อที่
41 ไร่ ไร่ 2 งาน งาน 65 ตารางวา ตารางวา

มือถือ
082-480-7060

จำนวนเข้าดู : 458

ปรับปรุงล่าสุด : 18 เมษายน พ.ศ. 2567 10:25:41

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 15:09:39

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดพุทธบริษัท
         ตั้งอยู่ที่บ้านองธิ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดภูเขา ทิศใต้ จดที่นางแดง หงษ์สุดา ทิศตะวันออก จดที่นางแดง หงษ์สุดา ทิศตะวันตก จดที่นายจินดา
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป จำนวน ๒ องค์
วัดพุทธบริษัท ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระพรเทพ พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๒
รูปที่ ๒ พระหม่องต๊ะ พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๓
รูปที่ ๓ พระอำนาจ พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๙๓
รูปที่ ๔ พระวิน พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๗
รูปที่ ๕ พระเทวรักษ์ พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๐๐
รูปที่ ๖ พระวีรพงษ์ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๒๙
รูปที่ ๗ พระธรรมทัศน์ พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๔๐
รูปที่ ๘ พระอธิการธวัชชัย พ.ศ. ๒๕๔๐- ๒๕
รูปที่ ๙ พระครูกาญจนปริยัติคุณ ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐
รูปที่ ๑๐ พระสมุห์ธนกฤต ขนฺติพโล ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาจักรพงษ์ ปญฺญาทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-04-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด