เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมุห์ สุริยัณห์ จันทรัตน์

ฉายา
สิริปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
43 ปี

E-mail
tuktik005@gmail.com

Line ID
Tuktik9690

Facebook
พระสุริยัณห์ ตุ๊ก จันทรัตน์

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระวินยาธิการ

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ

จำนวนเข้าดู : 157

ปรับปรุงล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:24:48

ข้อมูลเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:24:48

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระสมุห์ ฐานานุกรม ใน พระศรีสุธรรมโมลี (ปัจจุบันมรณภาพ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพ
ได้รับ พ.ศ. 2557

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2549
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2537
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2540
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2542
กศน.
วุฒิที่ได้รับ ปวช.
ปีที่จบ พ.ศ. 2543
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
วุฒิที่ได้รับ ปวส.
ปีที่จบ พ.ศ. 2545
สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช