เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาฟื้น แย้มไสว

ฉายา
อโนมปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
54 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 56

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:18:01

ข้อมูลเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:17:02

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ 
พระมหาฟื้น ฉายา อโนมปญฺโญ นามสกุล แย้มไสว เกิดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๑ 
อุปสมบท
ณ พัทธสีมาวัดหนองหลวง ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑
โดย พระครูสุวรรณคณารักษ์ วัดสุวรรณภูมิ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระมหาเชษฐา อินฺนาลโย วัดสุวรรณภูมิ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระครูศรีกัลยาณคุณ วัดหนองหลวง เป็นพระอนุสาวนาจารย์
การศึกษา
ปี พ.ศ.๒๕๓๕ จบปริญญาตรี มมร.
ปี พ.ศ.๒๕๓๕ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปัจจุบัน
จำพรรษาอยู่วัดกองเงินเชตวัน ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2526
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2535
มมร.