เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหากำธร ทองจำรูญ

ฉายา
ฐิติสมฺปนฺโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
55 ปี

E-mail
tonman2510@hotmail.com

Line ID
พญามัจจุราช 0865046911

Facebook
พญามัจจุราชเทพเจ้าแห่งความตาย

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดช่องลม
เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ

จำนวนเข้าดู : 149

ปรับปรุงล่าสุด : 21 มกราคม พ.ศ. 2565 18:05:38

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 10:00:11

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
  1. พระมหากำธร  ฉายา  ฐิติสมฺปนฺโน  อายุ  ๕๔  พรรษา ๓๑  วิทยฐานะ น.ธ.เอก
ป.ธ.๕ วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องลม
  1. สถานะเดิม ชื่อ กำธร ทองจำรูญ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๐ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะแม บิดาชื่อ นายบุญง้วน นามสกุล ทองจำรูญ มารดาชื่อนางสมาน นามสกุล ทองจำรูญ ภูมิลำเนาเดิม เกิดที่บ้านเลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
  2. อุปสมบท  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๔ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะแม
ณ พัทธสีมา วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พระอุปัชฌาย์
พระครูสิริธรรมรังษี วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์ พระโสภา ธนาโภ  วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี  พระอนุสาวนาจารย์ พระมานิตย์ สิริจนโท วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๔)วิทยฐานะสามัญศึกษา  เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๓

ณ โรงเรียนวัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก.ศ.น. อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๑ ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๓๙

๕)วิทยฐานะพระปริยัติธรรม จบนักธรรมชั้นนวกะภูมิ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘ วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี

จบนักธรรมชั้นตรี วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๙ วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี  ( สมัยบรรพชาเป็นสามเณรแล้วลาสิกขาบท )
จบนักธรรมชั้นโท วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี
จบนักธรรมชั้นเอก วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖ วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี
จบบาลีประโยค หนึ่ง-สอง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕ วัดพระสมุทรเจดีย์
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ
จบเปรียญธรรม สาม ประโยค วันที่ ๑๔  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ วัดพระสมุทรเจดีย์
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ
 
  1. ตำแหน่งหน้าที่  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม และธรรมศึกษา ( ครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน )
ปี พ.ศ.๒๕๓๖–ปัจจุบัน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓
ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗
จบการอบรมหลักสูตรพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘  ณ วัดคีรีวงศ์
จังหวัดนครสวรรค์
ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมความรู้ถวายพระสงฆ์เพื่อการพัฒนาสังคมไทย วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๓๘ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ ฯ
สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “การสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” วันที่ ๑๙ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๔๓ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ผ่านการฝึกอบรมพระนักเทศน์ ใน “โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ คณะสงฆ์หนกลางและหนใต้”
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖ ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพ ฯ
สำเร็จการฝึกอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สำเร็จการอบรมหลักสูตรสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖
คณะสงฆ์ภาค ๑๔ ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ผ่านการประชุมปฏิบัติการ ครูสอนธรรมศึกษา และวิชาพระพุทธศาสนา วันที่ ๑๐ กันยายน
พ.ศ.๒๕๔๗ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2529
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2536
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2522
โรงเรียนวัดช่องลม