เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดลำพญา

รหัสวัด
2730514001

ชื่อวัด
วัดลำพญา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2418

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2496

ที่อยู่
-

เลขที่
25

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ลำพญา

เขต / อำเภอ
บางเลน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73130

เนื้อที่
28 ไร่ - งาน 148 ตารางวา

Line
0923991998

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0923991998

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1118

ปรับปรุงล่าสุด : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564 14:22:45

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:49:05

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดลำพญา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ในตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ตั้งวัด 39 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ 1 งาน 48 ตารางวา

วัดลำพญาประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2418 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งชื่อวัดตามชื่อคลองที่ขุด ลำพญา เป็นชื่อของหมู่บ้านในสมัยที่ยังเป็นอำเภอบางปลา มณฑลนครชัยศรี ที่ได้มีประวัติเล่าไว้ว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า พระยากรมท่า ได้ทำการขุดคลองบริเวณท้ายตลาดในปัจจุบันเพื่อให้จับจองที่นา ให้ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรรม แถวนี้จึงได้มีชาวบ้านแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ ชาวมอญ ที่อพยพมาจากสามโคกในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ ทำอาชีพการเกษตรและชาวจีนซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะทำการค้าขาย บริเวณนี้ลำพญาจึงกลายเป็นตลาด ชื่อ ตลาดน้ำลำพญา ที่ปัจจุบันยังคงมีอยู่[1] วัดมีบริการ เรือล่องแม่น้ำท่าจีน โดยมีเรือและเส้นทางให้เลือกตามชอบ เช่น เรือแจวโบราณ ออกจากหน้าวัดลำพญาไปนมัสการศาลเจ้าแม่ทับทิม

ภายในวัดมี หลวงพ่อมงคลมาลานิมิต พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยศิลาแลง พอกปูนและปิดทองทับ[2] วัดลำพญาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2442[3] วัดยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตลาดน้ำวัดลำพญา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2546 เป็นสถานที่รวบรวมและเผยแพร่ ศิลปวัตถุเครื่องมือ เครื่องใช้ที่แสดงถึงวิธีชีวิตไทยริมแม่น้ำท่าจีน

รายการพระ

พระมหาอดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ ดร.,ป.ธ.๕

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-01-2565

พระสนิท รตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระสาธิต สาครินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระเสรี ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระสุวัฒน์ ปุญฺญวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระอัครเดช ธมฺมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระสมยศ ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระเจริญพร สมฺปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระทองหลาง กนฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 19-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระสุเทพ ทีปธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กิจกรรมวันมาฆบูชาในวัดลำพญา

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 156 ครั้ง

กิจกรรมวันมาฆบูชาในโรงเรียนวัดลำพญา

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 210 ครั้ง

มอบทุนการศึกษาธรรมศึกษาประจำปี 2564

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2565

เปิดดู 2093 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อมงคลมาลา...

ข้อมูลเมื่อ : 26-12-2564

เปิดดู 512 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เที่ยว ชิม ชอป ...

ข้อมูลเมื่อ 03-10-2564

เปิดดู 100 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

เชิญเที่ยวตลาดน...

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

เปิดดู 111 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด