เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาอดิเรก สีตวรานุกูล

ฉายา
ฐิตวุฑฺฒิ ดร.,ป.ธ.๕

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
43 ปี

E-mail
doung29@yahoo.com

Line ID
0923991998

Facebook
https://www.facebook.com/adirek.sitawranukul

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดลำพญา

จำนวนเข้าดู : 477

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มกราคม พ.ศ. 2565 14:51:48

ข้อมูลเมื่อ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:06:12

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระมหา
ได้รับ พ.ศ. 2542

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2540
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2535
รร.บ้านเหล็ก จ.ศรีสะเกษ
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2547
มจร.ส่วนกลาง วัดศรีสุดาราม
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กทม.