เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชุมชนวัดหนองแขมพัฒนา

ตามมติ : ระเบียบวาระการประชุมพระสังฆาธิการ ภาค ๑๔ สืบเนื่องมาจากการตั้งมั่นรักษาศีล ๕ ความปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายที่ เจ้าคณะภาคได้กำหนด วัดหนองแขมพัฒนา องค์กร หน่วยงานราชการ ร่วมกับชาวบ้านชุมชนวัดหนองแขมพัฒนา ได้ดำเนินการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชุนชน โดยการเข้าวัดสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา รักษาศีล ทุกวันธัมมัสสวนะ เริ่มตั้งแต่ ๐๙.๐๐ นาฬิกา ไปจนถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกา ปฏิบัติมาอย่างสืบเนื่อง

โดย : วัดหนองแขมพัฒนา

ที่อยู่ : ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 46

ปรับปรุงล่าสุด : 27 เมษายน พ.ศ. 2566 17:58:10

ข้อมูลเมื่อ : 27 เมษายน พ.ศ. 2566 17:52:11

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ