เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8362 รูป
สามเณร
301 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7208 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

การปฏิบัติงานตามภารกิจคณะสงฆ์ ๖ ด้านประจำเดือนเมษา ๒๕๖๗

ได้ดำเนินการ ๑.ด้านการปกครอง 25 มีนาคม 2567   พระสมุห์ ชาตรี  เตชวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนารามได้ประชุมพระสังฆาธิการในเขตตำบลดอนโพธิ์ทองและมีการบรรยายความเป็นอยู่ภายในวัด 2.ด้านศาสนศึกษา วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 67 พระสมุห์ชาตรี เตชวณฺโณ ได้บรรยายธรรมให้กับญาติโยมที่มาเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงปูทวด  3.ด้านสาธารณูปการ พระสมุห์ชาตรี เตชวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม ได้สั่งกรรมการและชาวบ้านได้จัดระเบียบทำความถ้วยชามที่ไม่ได้ใช้ออกให้ได่ใช้ในงานประจำปี 4. ด้านการเผยแผ่ วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 67 วัดไตรรัตนารามได้สรงน้ำพระในวันสงกรานต์และมีชาวบ้านมามีจำนวนมาก

โดย : วัดไตรรัตนาราม

ที่อยู่ : ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 21

ปรับปรุงล่าสุด : 23 เมษายน พ.ศ. 2567 16:15:18

ข้อมูลเมื่อ : 23 เมษายน พ.ศ. 2567 16:14:49

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

ทำบุญวันสลากภัต

โดย วัดหนองพันเทา

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2567

เปิดดู : 4