เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสัชฌุกร ศีลชัยชาญ

ฉายา
ปญฺญาธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
44 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

จำนวนเข้าดู : 86

ปรับปรุงล่าสุด : 19 กันยายน พ.ศ. 2565 07:10:50

ข้อมูลเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:03:32

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
          พระสัชฌุกร ฉายา ปญฺญาธโร อายุ ๔๔ พรรษา ๖ วิทยฐานะ น.ธ. เอก
          วัดเดชานุสรณ์ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๒. สถานะเดิม
          ชื่อ นายสัชฌุกร นามสกุล ศีลชัยชาญ เกิด วัน ๕ฯ๗ ค่ำ ปี มะเมีย
          ตรงกับวันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑
          บิดาชื่อ นายพิชิต ผลผึ้งบุญ มารดาชื่อ นางจงรักษ์ ผลผึ้งบุญ
          บ้านเลขที่ ๕๐/๑๗๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๓. บรรพชา
          วัน ๗ฯ๓ ค่ำ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
          วัดดอนขนาก ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
          พระอุปัชฌาย์              พระครูปฐมคุณากร                  วัดดอนขนาก     ตำบลดอนยายหอม
                                      อำเภอเมืองนครปฐม                จังหวัดนครปฐม
๔. อุปสมบท
          วัน ๗ฯ๓ ค่ำ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
          วัดดอนขนาก ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
          พระอุปัชฌาย์              พระครูปฐมคุณากร                  วัดดอนขนาก     ตำบลดอนยายหอม
                                      อำเภอเมืองนครปฐม                จังหวัดนครปฐม
          พระกรรมวาจาจารย์      พระนคร กิตฺติสาโร                  วัดดอนขนาก     ตำบลดอนยายหอม
                                      อำเภอเมืองนครปฐม                จังหวัดนครปฐม
          พระอนุสาวนาจารย์       พระพรสำราญ สมาจิตฺโต           วัดดอนเสาเกียด           ตำบลบางแขม
                                      อำเภอเมืองนครปฐม                จังหวัดนครปฐม
๕. วิทยฐานะ
          พ.ศ. ๒๕๓๓      สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนนาคประสิทธิ์ ตำบลคลองใหม่                     อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ. ๒๕๓๖      สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ ๓ จากโรงเรียนนาคประสิทธิ์ ตำบล                        คลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ. ๒๕๓๙      สำเร็จการศึกษาระดับชั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
                             จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม
                             จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ. ๒๕๕๙      สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดเดชานุสรณ์ อำเภอสามพราน                                   สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
           พ.ศ. ๒๕๖๐     สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดเดชานุสรณ์ อำเภอสามพราน                                   สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
          พ.ศ. ๒๕๖๑      สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดเดชานุสรณ์ อำเภอสามพราน                                  สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2533
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2536
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วุฒิที่ได้รับ ปวส.
ปีที่จบ พ.ศ. 2539
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ