เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเกรียงไกร ถนอมเลิศชัย

ฉายา
กิตฺติสาโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
40 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 39

ปรับปรุงล่าสุด : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 19:40:50

ข้อมูลเมื่อ : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 16:58:45

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
                ชื่อ  เกรียงไกร  นามสกุล  ถนอมเลิศชัย   เกิดวันที่  ๒๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ตรงกับวัน   ๓    ฯ     ๑๑   ปีจอ
                 บิดาชื่อ  นายกิตติศักดิ์   นามสกุล  ถนอมเลิศชัย   มารดาชื่อ  นางศิริญญา
ภูมิลำเนา
                อยู่บ้านเลขที่    ๒๕๑    หมู่ที่   ๖   ตำบลห้วยม่วง  อำเภอกำแพงแสน   จังหวัดนครปฐม
บรรพชา
              วันที่  ๒๔   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๘    ตรงกับวัน  ๕   ฯ     ๔    ปีวอก
              พระอุปัชฌาย์  พระครูพิทักษ์วีรธรรม  วัดสิงห์   ตำบลท่าพระยา  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
อุปสมบท
               วันที่  ๒๔   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๔๘   ตรงกับวัน  ๕   ฯ   ๔   ปีวอก
               พระอุปัชฌาย์  พระครูพิทักษ์วีรธรรม  วัดสิงห์  ตำบลท่าพระยา  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
               พระกรรมวาจาจารย์   พระครูวิสุทธาจารวิมล  วัดสามกระบือเผือก  ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
              พระอนุสาวนาจารย์   พระสมุห์สุชิน   ธมฺเมสโก   วัดธรรมศาลา  ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
สังกัดวัด
             วัดสามกระบือเผือก   ๖๑   หมู่ที่   ๔   ตำบลสามควายเผือก   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา
              พ.ศ.  ๒๕        สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   โรงเรียนวัดทะเลบก   ตำบลกระตีบ   อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
              พ.ศ.  ๒๕         สำเร็จการศึกษามัธยมตอนต้น  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  ตำบลกระตีบ   อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
             พ.ศ.  ๒๕          สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  ตำบลพระประโทน   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
             พ.ศ.  ๒๕         สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา  ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  ตำบลพระประโทน   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
             พ.ศ.  ๒๕         สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี
             พ.ศ.  ๒๕         สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
             พ.ศ.  ๒๕๒๗         สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
งานการปกครอง
             พ.ศ.  ๒๕๕๔         เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
 
สมณศักดิ์  (ฐานานุกรม)

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2525
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2526
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2527

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2537
โรงเรียนวัดทะเลบก
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2540
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2543
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วุฒิที่ได้รับ ปวส.
ปีที่จบ พ.ศ. 2544
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม