เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระชัยณรงค์ ปิ่นชัยภัทร

ฉายา
อธิปุญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
25 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 57

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มกราคม พ.ศ. 2565 10:55:36

ข้อมูลเมื่อ : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 16:19:24

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
                ชื่อ  ชัยณรงค์   นามสกุล   ปิ่นชัยภัทร    เกิดวันที่   ๒๒   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ตรงกับวัน   ๑    ฯ      ๗    ปี ฉลู
                 บิดาชื่อ  นายพิษณุ    นามสกุล  ปิ่นชัยภัทร    มารดาชื่อ  นางจันจิรา   มาพบสุข
 ภูมิลำเนา
               อยู่บ้านเลขที่   ๘๓   หมู่ที่  ๓    ตำบลสามควายเผือก   อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
บรรพชา
               วันที่   ๒๑   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   ตรงกับวัน   ๗     ฯ    ๘ - ๘      ปี จอ
                พระอุปัชฌาย์   พระรัตนสุธี    วัดไร่ขิง   ตำบลไร่ขิง   อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม
อุปสมบท
               วันที่   ๒๑   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   ตรงกับวัน  ๗   ฯ   ๘ - ๘  ปี จอ
                พระอุปัชฌาย์  พระรัตนสุธี   วัดไร่ขิง  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
                พระกรรมวาจาจารย์   พระพัชรินทร์  วชิรุตฺตโม   วัดสามกระบือเผือก  ตำบลสามควายเผือก   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
                พระอนุสาวนาจารย์  พระยุทธนา  ญาณธโร  วัดสามกระบือเผือก  ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
สังกัดวัด
            วัดสามกระบือเผือก   ๖๑   หมู่ที่  ๔   ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา
              พ.ศ. ๒๕๕๓          สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา
              พ.ศ. ๒๕๕๗          สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
              พ.ศ. ๒๕๖๑          สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี
              พ.ศ. ๒๕๖๓          สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
              พ.ศ. ๒๕๖๔           สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
 
งานการปกครอง
 
สมณศักดิ์  (ฐานานุกรม)

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2564

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
โรงเรียน-----
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
โรงเรียน-----