เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมานพ แก้วพลอย

ฉายา
ภูมิมาณโว

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
55 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 57

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มกราคม พ.ศ. 2565 10:54:39

ข้อมูลเมื่อ : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 15:27:33

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
                ชื่อ  มานพ   นามสกุล  แก้วพลอย   เกิดวันที่   ๕  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๑๐   ตรงกับวัน   ๓    ฯ     ๕    ปีมะเส็.
                บิดาชื่อ มนัส   นามสกุล  แก้วพลอย   มารดาชื่อ  นาง  สมบูรณ์  นามสกุล  แก้วพลอย
ภูมิลำเนา
               อยู่บ้านเลขที่  ๑๑๔   หมู่ที่  ๔   ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
บรรพชา
             วันที่  ๒๗   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๐   ตรงกับวัน   ๔    ฯ    ๗     ปีกุน
             พระอุปัชฌาย์  พระพรหมปริยัติเวที   วัดพระปฐมเจดีย์  ตำบลพระปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
อุปสมบท
             วันที่  ๒๗  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐   ตรงกับวัน  ๔   ฯ    ๗   ปีกุน
             พระอุปัชฌาย์  พระพรหมปริยัติเวที  วัดพระปฐมเจดีย์  ตำบลพระปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
             พระกรรมวาจาจารย์  พระมหาสุวิทย์   ปวิชฺชญฺญู  วัดพระปฐมเจดีย์  ตำบลพระปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
             พระอนุสาวนาจารย์   พระมหาชัยชุมพล  ชุตินฺธโร  วัดพระปฐมเจดีย์  ตำบลพระปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
สังกัดวัด
            วัดสามกระบือเผือก  ๖๑  หมู่ที่   ๔   ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา
               พ.ศ. ๒๕๒๔            สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่  ๖  โรงเรียนวัดสามควายเผือก
               พ.ศ. ๒๕๒๗             สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
               พ.ศ. ๒๕๔๕              สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี
               พ.ศ.  ๒๕๔๖             สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
               พ.ศ.  ๒๕๕๓             สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
 
งานการปกครอง
 
สมณศักดิ์  (ฐานานุกรม)

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2546
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2553

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2524
โรงเรียนวัดสามควายเผือก
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2527
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา