เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระทวีศักดิ์ บริบูรณ์หิรัญ

ฉายา
หิรญฺญปริปุณฺโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 49

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มกราคม พ.ศ. 2565 10:54:16

ข้อมูลเมื่อ : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 15:15:55

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
                 ชื่อ  ทวีศักดิ์   นามสกุล   บริบูรณ์หิรัญ   เกิดวันที่  ๑๒   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ตรงกับวัน   ๗    ฯ    ๔    ปีจอ 
                 บิดาชื่อ  นายประทวน   นามสกุล  บริบูรณ์หิรัญ    มารดาชื่อ  นางอำพร   บริบูรณ์หิรัญ
ภูมิลำเนา
                 อยู่บ้านเลขที่  ๑๒/ ๔   หมู่ที่  ๑๒   ตำบลบางครุ   อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
 บรรพชา
               วันที่   ๘   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙    ตรงกับวัน   ๑   ฯ   ๒   ปีระกา
               พระอุปัชฌาย์   พระครูสมุทรปัญญาวุธ   วัดครุใน   ตำบลบางครุ   อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
อุปสมบท
               วันที่   ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙   ตรงกับวัน  ๑    ฯ    ๒  ปีระกา
                พระอุปัชฌาย์  พระครูสมุทรปัญญาวุธ   วัดครุใน  ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
                พระกรรมวาจาจารย์   พระมหาวงษ์  กิตฺติโสภโณ  วัดครุใน  ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
                พระอนุสาวนาจารย์  พระครูใบฎีกาสุชาติ  สุชาโต  วัดครุใน  ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ
สังกัดวัด
              วัดสามกระบือเผือก  ๖๑  หมู่ที่  ๔  ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา
               พ.ศ.  ๒๕๓๗      สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่   ๖   โรงเรียนสายอนุสรณ์
               พ.ศ.  ๒๕๔๐      สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนราชประชาสมาสัย
               พ.ศ.  ๒๕๔๓       สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนราชประชาสมาสัย
               พ.ศ.  ๒๕๔๘      สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
               พ.ศ.  ๒๕๔๙       สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี
               พ.ศ.  ๒๕๕๖       สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
               พ.ศ.  ๒๕๕๘        สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
งานการปกครอง
               พ.ศ.  ๒๕๖๑           เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
 
สมณศักดิ์  (ฐานานุกรม)

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2537
โรงเรียนสายอนุสรณ์
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2540
โรงเรียนราชประชาสมาสัย
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2543
โรงเรียนราชประชาสมาสัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี