เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระภษร แสนอ่อน

ฉายา
ผาสุโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
46 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 53

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มกราคม พ.ศ. 2565 10:16:41

ข้อมูลเมื่อ : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 14:57:38

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
                 ชื่อ  ภษร   นามสกุล  แสนอ่อน  เกิดวันที่  ๓  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๑๙  ตรงกับวัน   ๖   ฯ      ๗   ปีมะเส็ง
                บิดาชื่อ  นายเฉลิม  นามสกุล  แสนอ่อน   มารดาชื่อ  นางวิมล   นามสุกล   อ่ำทรัพย์
ภูมิลำเนา
               อยู่บ้านเลขที่  ๕๒/๒  หมู่ที่   ๒   ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
บรรพชา
              วันที่   ๒๙  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗   ตรงกับวัน  ๔   ฯ  ๑   ปีวอก
              พระอุปัชฌาย์  พระครูกาญจนเกษตรพิทักษ์    วัดศรีสวัสดิ์   ตำบลด่านแม่แฉลบ  อำเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี
อุปสมบท
               วันที่   ๒๙   เดือนธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๔๗   ตรงกับวัน  ๔  ฯ   ๑  ปีวอก
               พระอุปัชฌาย์   พระครูกาญจนเกษตรพิทักษ์   วัดศรีสวัสดิ์   ตำบลด่านแม่แฉลบ  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี
              พระกรรมวาจาจารย์   พระสมุห์เฉลียว   อภโย  วัดศรีเกษตราราม  ตำบล
อำเภอศรีสวัสดิ์   จังกาญจนบุรี
              พระอนุสาวนาจารย์  พระเลิศศักดิ์   จิตฺตธมฺโม    วัดศรีเกษตราราม  ตำบล
อำเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัดวัด
             วัดสามกระบือเผือก   ๖๑   หมู่ที่  ๔   ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา
             พ.ศ.  ๒๕๓๒           สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   โรงเรียนวัดสามควายเผือก
             พ.ศ.  ๒๕๓๖           สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม
             พ.ศ.  ๒๕๓๘           สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  การศึกษานอกโรงเรียนธรรมศาลา
             พ.ศ.  ๒๕๔๑           สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา  ปวส.  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
             พ.ศ.  ๒๕๔๘           สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี
             พ.ศ.  ๒๕๔๙           สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
             พ.ศ.  ๒๕๕๑           สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
 
งานการปกครอง
              พ.ศ.  ๒๕๕๓         เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
 
สมณศักดิ์  (ฐานานุกรม)

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2549
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2532
โรงเรียนวัดสามควายเผือก
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2536
โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม
วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2538
การศึกษานอกโรงเรียนธรรมศาลา
วุฒิที่ได้รับ ปวส.
ปีที่จบ พ.ศ. 2541
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม