เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระพนาดร ปานเจริญ

ฉายา
สุวฑฺโฒ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
23 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 101

ปรับปรุงล่าสุด : 21 มกราคม พ.ศ. 2565 17:50:39

ข้อมูลเมื่อ : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 11:04:25

 
 
 
 

ประวัติ


ประวัติ
พระพนาดร สุวฑฺโฒ

-----
       พระพนาดร  ฉายา  สุวฑฺโฒ วิทยฐานะ   น.ธ.โท วัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
สถานะเดิม
       ชื่อ  พนาดร นามสกุล  ปานเจริญ เกิดเมื่อวันที่  ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๒ ณ บ้านตำบลบางช้าง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อ  นายสนั่น ปานเจริญ  มารดาชื่อ  นางอรทัย เสนา
บรรพชา-อุปสมบท
      เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ  วัดบางช้างเหนือ
    ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  โดยมี
          พระพิพัฒน์ศึกษากร 
วัดบางช้างเหนือ
    
ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระอุปัชฌาย์
          พระปลัดเลิศกมลชัย ธมฺมสโร  
วัดบางช้างเหนือ
    
ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระกรรมวาจาจารย์ 
          พระปลัดการุณย์ ฐิตธมฺโม
  วัดบางช้างเหนือ
    
ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เป็น พระอนุสาวนาจารย์ 
วิทยฐานะ
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ 

       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
       พ.ศ.               สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นโท  สำนักเรียนวัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

 

สังกัดที่วัด