เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
สามเณรอานนท์ ทูปขุนทด

ฉายา

สถานภาพ
สามเณร (ไทย)

อายุ
19 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 90

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:24:46

ข้อมูลเมื่อ : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:06:31

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
สถานะเดิม
ชื่อ นายอานนท์ นามสกุล ทูปขุนทด 
เกิดวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๗๕๓/๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
บรรพชา
วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโต
วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยะฐานะ
พ.ศ.     -  สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย จังหวัดระยอง
พ.ศ.     -  สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๔    -  จบนักธรรมชั้นโท จากสำนักเรียน  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2564

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2562
โรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี