เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเมธีธรรมานันท์ (สำเริง) เสมอจิต

ฉายา
ธมฺมานนฺโท

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
74 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระปริยัตินิเทศก์
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนหวาย

จำนวนเข้าดู : 571

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 23:19:41

ข้อมูลเมื่อ : 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:16:08

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีธรรมานันท์
ได้รับ พ.ศ. 2335
พระเมธีธรรมานันท์
ได้รับ พ.ศ. 2535

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2509
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 9 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2520

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2523
มหาวิทยาลัยมคธ (m.u.) ประเทศอินเดีย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2524
สถาบันนาลันทา มหาวิทยาลัยมคธ (m.u.)
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2525
มหาวิทยาลัย เบนาเรส ฮินดู ยูนิเวอร์ซิตี้ (B.HU.) เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2535
มหาวิทยาลัย เบนาเรส ฮินดู ยูนิเวอร์ซิตี้ (B.HU.) เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย