เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระนภดล สุวรรณเดช

ฉายา
ขนฺติธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
60 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 52

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:28:25

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:30:43

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ
พระนภดล ขฺนติธมฺโม อายุ 60 พรรษา 2

สถานะเดิม
ชื่อนาย นภดล นามสกุล สุวรรณเดช เกิดเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ที่อยู่ 271 ถนนทุ่งสง-นาบอน ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อุปสมบท
ชื่อพระนภดล ฉายา ขนฺติธมฺโม อุปสมบทเมื่ออายุ 58 วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2563 วัดศรีเฉลิมเขต ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี

เจ้าอธิการอุดม ทีฆายุโก เป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูใบฎีกาสุรพล มฟาปัญโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระปลัดสมพร กิตฺติโสภโณ ดรฺ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วุฒิการศึกษา
พ. ศ. 2528 จบปวส
พ. ศ. 2563 จบนักธรรมชั้นตรี 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปวส.
ปีที่จบ พ.ศ. 2523
พาณิชการ