เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีเฉลิมเขต

รหัสวัด
02720715002

ชื่อวัด
วัดศรีเฉลิมเขต

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กรกฎาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดศรีเฉลิมเขต

เลขที่
136

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
มาลัยแมน

แขวง / ตำบล
ดอนมะนาว

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
59 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0865049379

โทรศัพท์
0865049379

Fax
-

อีเมล์
watsi12@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 1382

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 14:23:38

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:22:19

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (190.17 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (196.65 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (189.19 kb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระปลัดสมพร กิตฺติโสภโณ ดร.

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

พระปลัดสรศักดิ์ สมนฺตปาสาทิโก

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2566

พระสมศักดิ์ กิตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระสมบัติ ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระสุพิศ กิตฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระอุทิศ นริสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระนภดล ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระจินทร์ จินฺตากโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระสมหมาย จนฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระสุชาติ สุชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บูรณะอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 22-05-2565

เปิดดู 208 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ปฏิทินงานบุญวัด...

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 130 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อธรรมจักร...

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 182 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดศรีเฉลิมเขต

ข้อมูลเมื่อ 27-01-2565

เปิดดู 199 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมะเตือนสติ

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 437 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ป้ายกิจกรรมวัดศ...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู 147 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด