เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสุเทพ เฉกแสงทอง

ฉายา
หาสธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
66 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 97

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 20:11:32

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 18:00:54

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
พระสุเทพ เฉกแสงทอง ฉายา หาสธโร เกิดวัน ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐
อุปสมบท
ณ วัดหนองกระถิน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗
พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมสุวรรณคุณ วัดหนองกระถิน
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ วัดหนองหลวง
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูจันทโชตยานุกูล วัดมาบพะยอม
ปัจจุบัน
ที่อยู่ วัดหนองกระถิน ๑๑ ม.๓ ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๒๔๐

สังกัดที่วัด

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2512
โรงเรียนบ้านหนองกระถิน