เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8684 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9231 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระชเอม ทองคำ

ฉายา
จนฺทธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
73 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 47

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:08:45

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:30:28

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
พระชเอม ทองคำ ฉายา ฉนฺทธมฺโม วิทยฐานะ ป.4 โรงเรียนวัดท่าเตียน สถานภาพ  เกิดวัน วัน อังคาร ที่- เดือน-พ.ศ.๒๔๙๒
อุปสมบท
ณ วัดหนองหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖
พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมสุวรรณคุณ
พระกรรมวาจาจารย์ พระมหาวิชาญ ชนาสโภ
พระอนุสาวนาจารย์ พระปลัดพิเชษฐ์ ธมฺมวุฑฺโฒ
ปัจจุบัน
จำพรรษาอยู่วัดหนองกระถิน  ม.๓ ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๒๔๐

สังกัดที่วัด

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2503
โรงเรียนวัดท่าเตียน