เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระปลัดสมพร โพธิ์สุวรรณ

ฉายา
กิตฺติโสภโณ ดร.

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
44 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
วัดศรีเฉลิมเขต อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระวิปัสสนาจารย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีเฉลิมเขต

จำนวนเข้าดู : 138

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 23:57:08

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:04:25

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ
พระปลัดสมพร กิตฺติโสภโณ ดร. เจ้าอาวาสวัดศรีเฉลิมเขต อายุ 43 พรรษา 23

 สถานะเดิม
ชื่อ นายสมพร   นามสกุล โพธิ์สุวรรณ   เกิดเมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม พ. ศ. 2522 เป็นบุตรของคุณพ่อปอ   โพธิ์สุวรรณ คุณแม่แดง   โพธิ์สุวรรณ เกิด ณ บ้านดอนมะนาว ตำบลดอนมะนาว   อำเภอสองพี่น้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี   

อุปสมบท
ชื่อ พระสมพร ฉายา กิตติโสภโณ อุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี วันที่ เดือน 19 เมษายน พ. ศ.2542 วัดดอนมะนาว ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมี

พระครูพิพิธพัฒนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระปลัดบุญยังธนวโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการบุญมี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

สมณศักดิ์
พ.ศ. 2554 ดำรงสมณศักดิ์ ฐานานุกรม ที่พระปลัด

ตำแหน่งและหน้าที่
พ.ศ. 2551 ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดศรีเฉลิมเขต
พ.ศ. 2559 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งคอก 
พ.ศ. 2562 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ)

วุฒิการศึกษา
พ.ศ. 2544 จบนักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. 2560 สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาเอก สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระปลัด
ได้รับ พ.ศ. 2554

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2544

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2560
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย