เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมบัติ แก้วหนองแสง

ฉายา
ปภากโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
52 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 38

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17:59:54

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:36:43

 
 
 
 

ประวัติ

 ​ชื่อ พระสมบัติ ปภากโร อายุ 51 พรรษา 8

สถานะเดิม
ชื่อนายสมบัติ แก้วหนองแสง บิดาชื่อนายลอย มารดาชื่อนางแดง เกิดเมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2514 บ้านเลขที่ 31 หมู่ 4 ตำบลกระชวน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

อุปสมบท
ชื่อพระสมบัติ ฉายา ปภากโร อุปสมบทเมื่ออายุ 42 ปีวันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 วัดนิเวศวุฒาราม ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี

พระครูนิภาธรรมสถิต เป็นพระอุปัชฌาย์
พระสมพงษ์ สิริธโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอำนวย เตชธมฺโม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วุฒิการศึกษา
พ. ศ. 2527 จบ ป.6
พ.ศ. 2557 จบนักธรรมชั้นตรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2526
-
วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2526
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง