เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระพัชรินทร์ เกิดปลั่ง

ฉายา
วชิรุตฺตโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
53 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 71

ปรับปรุงล่าสุด : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 15:54:18

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:21:45

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
             ชื่อ  พัชรินทร์  นามสกุล  เกิดปลั่ง  เกิดวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๒  ตรงกับวัน  ๑  ฯ  ๙   ปีระกา  
            บิดาชื่อ  นายเสรี   นามสกุล  เกิดปลั่ง   มารดาชื่อ  นางพี   นามสกุล  เกิดปลั่ง
ภูมิลำเนา
            อยู่บ้านเลขที่   ๕๔  หมู่ที่  ๕  ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
บรรพชา
           วันที่  ๒๐   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๒   ตรงกับวัน  ๑  ฯ    ๖   ปีมะเมีย
           พระอุปัชฌาย์  พระครูสันติธรรมรัต   วัดธรรมศาลา  ตำบลธรรมศาลา   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
อุปสมบท
          วันที่  ๒๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๒   ตรงกับวัน  ๑  ฯ   ๖  ปีมะเมีย
          พระอุปัชฌาย์   พระครูสันติธรรมรัต  วัดธรรมศาลา  ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
         พระกรรมวาจาจารย์  พระใบฎีกาเฉลิม  ยสธโร   วัดสามกระบือเผือก   ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
         พระอนุสาวนาจารย์  พระสุชิน  ธมฺเมสโก   วัดธรรมศาลา  ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
สังกัดวัด
            วัดสามกระบือเผือก  ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา
            พ.ศ.  ๒๕๒๕    สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนวัดสามควายเผือก
            พ.ศ.  ๒๕๓๔    สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี
            พ.ศ.  ๒๕๓๕    สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
            พ.ศ.  ๒๕๓๖    สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
          
งานการปกครอง
            พ.ศ.  ๒๕๔๔    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
สมณศักดิ์  (ฐานานุกรม)

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2534
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2536

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2525
ร.ร.วัดสามควายเผือก