เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูวิสุทธาจารวิมล (เฉลิม) วงศ์ใจเย็น

ฉายา
ยสธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
97 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดสามกระบือเผือก

จำนวนเข้าดู : 121

ปรับปรุงล่าสุด : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 13:33:06

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:54:44

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
       ชื่อ นายเฉลิม นามสกุล วงศ์ใจเย็น เกิดวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๘
       บิดาชื่อ นายกุศล นามสกุล วงศ์ใจเย็น มารดาชื่อ นางบัวแก้ว นามสกุล วงศ์ใจเย็น
ภูมิลำเนา
       อยู่บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระประโทน อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม
บรรพชา
       วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๑๔ ณ พัทธสีมา วัด สามกระบือเผือก ตำบล สามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม
       พระอุปัชฌาย์ พระครูอุตตรการบดี วัด ห้วยจรเข้ ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม
อุปสมบท
       วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๑๔ ณ พัทธสีมา วัด สามกระบือเผือก ตำบล สามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม
       พระอุปัชฌาย์ พระครูอุตตรการบดี วัด ห้วยจรเข้ ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม
       พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆการโกวิท วัด สามกระบือเผือก ตำบล สามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม
       พระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์ป๋อง เขมโก วัด ห้วยจรเข้ ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัด นครปฐม
สังกัดวัด
       วัดสามกระบือเผือก ๖๑ หมู่ที่ ๔ ตำบล สามควายเผือก อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม
การศึกษา (ทางธรรม)
       พ.ศ. - สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้น ตรี
       พ.ศ. - สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้น โท
       พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้น เอก
การศึกษา (ทางโลก)
       พ.ศ. ๒๔๘๓ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม
การปกครอง
       พ.ศ. - เป็นครูสอนปริยัติธรรม
       พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นเจ้าอาวาส
สมณศักดิ์
       พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นพระครูวิสุทธาจารวิมล จร.ชท. ที่ราชทินนาม (ในนามเดิม)

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูวิสทธาจารวิมล
ได้รับ พ.ศ. 2537

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2527

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2483
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย