เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พงษ์วิทย์ นิลโนรี

ฉายา
ธมฺมทินฺโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
58 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองมะเดื่อ

จำนวนเข้าดู : 171

ปรับปรุงล่าสุด : 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 22:32:18

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 17:51:30

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม นายพงษ์วิทย์  นามสกุล นิลโนรี  วิทยสฐานะ มัธยมปีที่ ๓  อาชีพ รับจ้าง  บิดา นายโกวิท นิลโนรี  มารดา นางวงเดือน นิลโนรี สันฐาน สันทัด สีเนื้อ ดำแดง
ตำหนิ แผลเป็นแก้มขวา  เกิดเมื่อวันที่  ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ต.บางรัก  อ.บางรัก  กทม.
สังกัด วัดคลองมะเดื่อ  เลขที่ ๗๐  ต.คลองมะเดื่อ  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร  นักธรรมชั้น เอก  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2523
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์