เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาณรงค์ทรรศน์ พวงกิจจา

ฉายา
กิตฺติสุขุโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
39 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

ตำแหน่ง

เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน

จำนวนเข้าดู : 132

ปรับปรุงล่าสุด : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 15:53:38

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:41:15

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อ นาย ณรงค์ทรรศน์ นามสกุล พวงกิจจา เกิดวัน จันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ ปี กุน ตรงกับวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๖
บิดาชื่อ นายนรสิงห์ พวงกิจจา มารดาชื่อ นางประทุมมาลย์ พวงกิจจา
ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)
เลขที่ ๑๘๐/๕ หมู่ ๒ ซอยโต้ล้ง ๑  ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
อุปสมบท
วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๒ ค่ำเดือน ๖ ปี ขาล ตรงกับวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ณ วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูสีลาธิการี วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระชัยรัตน์ สีลวฑฺฒโน วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระยุทธพงษ์ ธมฺมวํโส  วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๓๘    สำเร็จชั้นประถมศึกษา โรงเรียนปฐมพรพิทยา ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ.๒๕๔๑    สำเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๔๔    สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.๒๕๕๑    สำเร็จปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.๒๕๕๖    สอบได้นักธรรมชั้นเอก วัดหนองพะอง สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ.๒๕๖๔    สอบได้ประโยค ๑-๒
พ.ศ.๒๕๖๕    สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ความรู้พิเศษ
พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ผ่านการอบรมพระวิทยากรค่ายคุณธรรม และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
งานปกครอง
พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน
งานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2565

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัยรามคำแหง