เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระนรินทร์ แหสุนทร

ฉายา
จนฺทโสภโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
44 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 110

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:09:12

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:31:38

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
              ชื่อ พระนรินทร์ ฉายา จนฺทโสภโณ อายุ ๔๔ ปี  พรรษา ๑๑
              วิทยฐานะ น.ธ.เอก
              วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
๒. สถานะเดิม
               ชื่อ นาย นรินทร์ นามสกุล แหสุนทร
               เกิดวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑
               บิดาชื่อ นายชนะ มารดาชื่อ นางบุญศรี นามสกุล แหสุนทร
               บ้านเลขที่ ๗๓/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลอนุเสาวรีย์ อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๓. บรรพชา
               วันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔                                                             
               ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
               พระอุปัชฌาย์  พระพิมลสมณคุณ
               (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่  ราขวิสุทธาจารย์)
               วัดไร่ขิง พระอารามหลวง   ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
๔. อุปสมบท
               วันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔
               ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
               พระอุปัชฌาย์  พระพิมลสมณคุณ
               (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่  พระราชวิสุมธาจารย์)
               วัดไร่ขิง พระอารามหลวง   ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
                พระกรรมวาจาจารย์       พระครูปลัดทวี สิรินฺธโร                                              
               (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่  พระครูโสภณปฐมาภรณ์)
               วัดไร่ขิง พระอารามหลวง   ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
               พระอนุสาวนาจารย์        พระปลัดสุรศักดิ์  ปญฺญาธีโร
               (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่  พระครูปฐมธรรมวงศ์)
               วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
๕­. วิทยฐานะ
     พ.ศ. ๒๕๕๖  -   สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
     พ.ศ. ๒๕๖๒  -   สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสง
ฆ์

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555