เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวิรัช พระพุทธ

ฉายา
ธมฺมยุตฺโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
56 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 113

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 17:11:09

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:24:19

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
    ชื่อ พระวิรัช ฉายา ธมฺมยุตฺโต อายุ ๕๕ ปี พรรษา ๘ วิทยฐานะ น.ธ.เอก
    วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๒.สถานะเดิม 
   ชื่อ นายวิรัช นามสกุล พระพุทธ
   เกิดวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
   บิดาชื่อ นายมนัส มารดาชื่อ นางทองเปลว นามสกุล พระพุทธ
   บ้านเลขที่ ๔๐/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบล ทรงคนอง อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
๓. บรรพชา
   วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
   ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
   พระอุปัชฌาย์  พระครูจารุวัฒนคุณ
   วัดหอมเกร็ด ตำบล หอมเกร็ด อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
๔.อุปสมบท
   วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
   ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
   พระอุปัชฌาย์ พระครูจารุวัฒนคุณ
   วัดหอมเกร็ด ตำบล หอมเกร็ด อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
   พระกรรมวาจาจารย์ พระครูปฐมธีรวัฒน์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
   พระอนุสาวนาจารย์ พระครูปฐมธรรมวงศ์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๕­. วิทยฐานะ
   พ.ศ. ๒๕๖๑   - สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561